h

CDA, GroenLinks en SP: Meer zicht op voortgang betaalbare huizen

18 juni 2020

CDA, GroenLinks en SP: Meer zicht op voortgang betaalbare huizen

De fracties van CDA, GroenLinks en SP slaan de handen ineen en komen bij de jaarstukken donderdagavond gezamenlijk met een voorstel. Zij roepen het College van B&W daarin op om een monitor in het leven te roepen die Bredanaars meer inzicht geeft in het aantal woningen dat gebouwd wordt en gaat worden in Breda. Raadslid Marc van Oosterbosch (CDA): “We zien dat er gebouwd wordt maar het is lastig een integraal beeld te vormen van wat er precies gebouwd wordt en hoe de verdere planningen eruit zien. Een monitor houdt ons allen scherp"

In het bestuursakkoord Lef en Liefde staat dat Breda in deze raadsperiode 6.000 woningen wil bouwen of gepland wil hebben. Bovenstaande partijen maken zich ernstige zorgen of het College dat wel gaat redden. Burgerraadslid Michel Verschuren (SP): “We zien dat het aantal sociale woningen dat gebouwd wordt erg laag is, slechts 80 woningen in 2019, er zijn er meer gesloopt dan bijgebouwd. Zo wordt een opgave van 1.200 woningen schier onmogelijk.”

De drie partijen willen dat de Raad beter kan sturen op het aantal te bouwen woningen. Met name willen zij inzicht krijgen in welk type woningen gebouwd wordt. De gemeente blijkt vooral achter te lopen op 1.200 sociale huurwoningen en 1.800 middeldure woningen. Raadslid Thom Dijkstra (GroenLinks): “Op basis van de uitkomsten uit de monitor, gaan we als raad het gesprek aan met het College waar er nog extra inspanning geleverd moet worden. Vooral op het gebied van sociale huur en middeldure huur lijkt het erop dat we als Gemeente een stap harder moeten gaan lopen"

U bent hier