h

Bouwen en wonen

12 april 2024

Buurtbewoners bij elkaar om onderhoud woningen

Foto: Olaf van der Bruggen

De verhalen volgen elkaar in rap tempo op tijdens een bewonersavond in buurthuis Gageldonk. Zo'n twintig bezorgde bewoners spraken over tocht, lekkende balkons, gaten in de muren en verouderde boilers die stroom vreten. De bewoners van de Schippersdonk en omgeving maken zich boos over slecht uitgevoerde reparaties en achterstallig onderhoud in hun buurt. "Tussen het kozijn en de muur zit een kier waar ik mijn vinger in kan stoppen." aldus één van de bewoners. De actiebereidheid is hoog en samen met de Bredase SP besluiten ze nog meer klachten in de buurt op te gaan halen. 

Lees verder
26 januari 2024

De buurt, nee, het dorp was de basis: dorpsvisie Bavel vastgesteld

Foto: SP

Succes voor de inwoners van Bavel. De afgelopen twee jaar is er gewerkt aan een dorpsvisie. Vanuit de bewoners zelf, zoals de Bredase SP dat graag ziet. “De buurt is voor ons de basis is ons motto en dat zagen we terug in Bavel” zegt raadslid Michel Verschuren. De Bredase SP had nog een paar eigen voorstellen. Zij vinden dat het openbaar vervoer beter moet in Breda en hoopt dat Bavel weer een eigen dagelijkse verbinding krijgt. Een motie om dit kracht bij te zetten werd door de raad aangenomen.

Lees verder
18 januari 2024

Boetes voor buitenslapen voor mensen zonder onderdak

Foto: SP

Na eerdere vragen over buitenslaapsancties en boetes voor bedelen aan zorgbehoevende dak- en thuislozen, hoorde we nu dat er in Breda boetes worden gegeven aan mensen die buiten slapen, omdat ze geen dak hebben. Wij vragen wij ons af welk beeld het college heeft van mensen die door allerlei oorzaken dak- en thuisloos raken? Waar moeten deze mensen dan  slapen, als buiten niet mag, maar het in de opvang niet kan, of vol zit?

Lees verder
23 oktober 2023

West-Brabantse SP Jongeren trappen af met duidelijk statement ‘F*ck huisjesmelkers!’

Foto: SP

Afgelopen vrijdagavond kwamen de West-Brabantse SP Jongeren voor het eerst samen in Breda. Met een flinke groep kwamen ze samen voor een ‘startbijeenkomst’. Een avond om elkaar te leren kennen en ook gelijk samen snode plannen maken voor de toekomst. Dat is goed gelukt aldus aanwezige Jona: "Ik ben bij de SP gekomen om actie te voeren en ik ben super blij dat ik dit nu ook met leeftijdsgenoten kan doen. De SP heeft energieke en enthousiaste jongeren nodig en het is superfijn dat we die in West-Brabant hebben!".

Lees verder
15 juli 2023

Bredase SP haalt klachten op in de Driesprong

Foto: SP

Vanmiddag stond de Bredase SP ook nog in het eerste weekend van de vakantie in de wijk. Bewoners en de SP zamelden samen klachten in over het onderhoud van woningen in de wijk. Deze klachten gaan ze aan WonenBreburg overhandigen zodat zij hier mee aan de slag kunnen. De woningbouwcorporatie beloofde eerder de klachten serieus te nemen.

Lees verder
13 juni 2023

Mooiland neemt zwartboek in ontvangst, bewoners vragen om geen huurverhoging

Foto: SP

Op een warme dinsdagavond 13 juni was het zover. De directeur van Mooiland kwam naar Breda en ging met 20 buurtbewoners in gesprek over de klachten die zij verzameld hadden in het zwartboek en nam deze in ontvangst. De boodschap is duidelijk. Tochtklachten, slechte ervaringen met de regiomanager en slechte afhandeling van klachten en verzoeken.

Lees verder
8 juni 2023

Volle zaal voor thema-ledenbijeenkomst over het Zoet

Foto: SP

Woensdag zijn de Bredase SP'ers weer samengekomen voor haar maandelijkse ledenbijeenkomst, ditmaal met als Thema het zoet. Hiervoor is vanuit de gemeente de projectleider van het zoet gekomen om aan de ruim 30 leden een presentatie te geven over wat er nu op het zoet gebeurt. Na de presentatie kwamen de socialisten met scherpe vragen om meer te weten te komen. Met deze nieuwe informatie op zak bereiden de socialisten zich verder voor op deze grote aankomende stadsontwikkeling en staan ze nog meer klaar om ervoor te zorgen dat dit een wijk wordt voor iedereen.

Lees verder
3 juni 2023

Historisch moment: gemeenteraad Breda spreekt zich uit voor uitbreiding standplaatsen

Foto: Dirk Uijl

De gemeenteraad van Breda wil het aantal standplaatsen voor woonwagens uitbreiden. Dat is de conclusie van de bespreking van het woonwensenonderzoek dat woonwagenbewoners samen met de Bredase SP uit heeft gevoerd.

Lees verder
21 mei 2023

Bewoners Driesprong en SP boeken kleine overwinning

Foto: M. Verschuren

Al meer dan 10 jaar ervaren veel bewoners van de Driesprong tochtklachten. Daarnaast bevatten de woningen gebreken die gerepareerd moeten worden. In deze hechte Mollukse gemeenschap vertrouwt men de woningbouw niet altijd. "Mijn buren hebben wel meldingen gedaan, maar daar wordt door Breburg niet altijd wat aan gedaan", vertelt inwoner John Luhulima. Maar op woensdag 17 mei bezocht WonenBreburg de buurt, samen met de Bredase SP en werden er een aantal toezeggingen gedaan waar de buurt mee vooruitkan. De Bredase SP blijft bovenop deze zaak zitten om ervoor ter zorgen dat de bewoners goed en snel geholpen worden.

Lees verder
10 mei 2023

Actievoeren werkt, maar bewoners nog steeds ontevreden over Mooiland

Foto: M. Verschuren

Op dinsdagavond 9 mei kwamen de bewoners van de Mooilandappartementen opnieuw bij elkaar. De aanleiding was het zwartboek, gevuld met verhalen over Mooiland. De rode draad is dat er nog steeds veel niet op orde is. Eén mevrouw benoemde dat haar ventilatieroosters zelfs als ze dicht staan nog steeds tocht doorlaten. De afgelopen maanden heeft Mooiland werkzaamheden uitgevoerd, maar de tocht- en geluidsklachten blijven. Daarnaast bespraken de bewoners de aankomende bijeenkomst met de directeur vastgoed van Mooiland.

Lees verder

Pagina's

U bent hier