h

Afbraak Juzt al in volle gang

29 november 2019

Afbraak Juzt al in volle gang

Foto: Google Streetview

Waar SP Breda voor waarschuwde, blijkt nu al volop gaande. Wat vorige maand als een reddingsplan voor Juzt werd gepresenteerd, is feitelijk de afbraak van de jeugdzorginstelling. Verschillende locaties en onderdelen van Juzt worden al op zeer korte termijn gesloten of verkocht. Het gaat daarbij onder andere om de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers en De Krabbebossen aan de Bredaseweg in Rijsbergen. Ook weigert Juzt volgens vakbond FNV mee te werken aan een sociaal plan voor medewerkers die ontslagen worden. "De wethouder zou strenge eisen stellen aan het verstrekken van een lening aan Juzt", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Je mag hopen dat meewerken aan een sociaal plan voor het personeel dat nu al jaren in onzekerheid zit, daar een onderdeel van is!"

Wat SP Breda nog meer verbaast, is dat de oude bestuurvoorzitter die vorige maand nog onmisbaar was volgens wethouder Marianne de Bie (D66), nu toch het veld moet ruimen. Maes: "Toen wij vorige maand voorstelde het met een bestuurder minder te doen, was dat nog ondenkbaar. Prima dat de voormalige bestuurder die er een zooi van heeft gemaakt nu weg gaat. Maar ik wil wel weten onder welke voorwaarden. Het kan niet zo zijn dat voor het personeel niet eens te praten valt over een sociaal plan, terwijl de oude bestuurder met een riante vertrekpremie thuis zit!"

Zie deze link voor de vragen van SP Breda aan het College van B&W

U bent hier