h

Wethouders bedenken in diepste geheim plan afbraak Juzt

23 oktober 2019

Wethouders bedenken in diepste geheim plan afbraak Juzt

Foto: SP

In het diepste geheim hebben wethouders jeugd in West-Brabant – vrijwel allemaal VVD’ers - afgelopen maanden gewerkt aan een plan voor de afbraak van Juzt. Door de gemeenteraden pas op het allerlaatste moment te betrekken, was het voor hen slikken of stikken. Of instemmen met een lening van € 7 miljoen voor een gecontroleerde afbraak, of een faillissement. Het plan van de wethouders biedt echter geen enkele structurele oplossing.

Tijdens de op aandringen van de SP toch openbare raadsvergadering, deden we voorstellen om een debacle als bij Juzt in de toekomt te voorkomen: realistische budgetten, regie vanuit de gemeente en zorgcontinuïteit. Precies waar de wethouder ook voor zegt te staan. In het nu aangenomen voorstel blijft het budget echter ontoereikend, verandert er niets aan het bestuursmodel en worden verlieslatende locaties gesloten. Hoezo continuïteit van zorg?

Een publieke tribune vol medewerkers van Juzt zag tot hun grote teleurstelling hoe ieder verbetervoorstel werd weggestemd. Ook na jaren van wanbeleid en marktfalen is er in de Bredase gemeenteraad nog altijd een heilig geloof dat managers en de markt het wel op zullen lossen. Een faillissement is tot eind van het jaar afgewend. Maar zekerheid over hun toekomst hebben kinderen, ouders en medewerkers nog altijd niet. Wordt vervolgd. 

U bent hier