h

Bewonersavond Brabantpark

29 mei 2019

Bewonersavond Brabantpark

Foto: SP

Op dinsdagavond 28 mei heeft de SP Breda een bewonersavond voor wijkbewoners uit Brabantpark georganiseerd in De Poelewei. Aanleiding was het bespreken van de resultaten van de parkeerenquête die in de wijk gehouden is. Ongeveer 20 enthousiaste buurtbewoners kwamen op de avond af. De resultaten van de enquête bleken een goed startpunt te zijn voor een discussie met de bewoners over hoe de overlast van parkerende studenten aangepakt kan worden. Er is besloten om alle onderwijsinstellingen, het Amphia ziekenhuis, de wijkraad en de wethouder uit te nodigen om in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen.

Naast parkeren zijn ook de andere uitkomsten van de enquête besproken. Zo kwamen verkeersveiligheid, handhaving en groenonderhoud aan de orde. Met de verhalen die in de enquêtes stonden, en de ervaringen die de wijkbewoners gisterenavond deelden, heeft de SP aan het college gesteld. Binnen 30 dagen moet hier een antwoord op komen. Zodra de antwoorden binnen zijn, gaan we samen met de wijkbewoners kijken waar we vervolgstappen kunnen zetten.

Zie onderstaand de vragen van SP Breda aan het College van B&W.

U bent hier