h

Uitsterfbeleid woonwagenplaatsen nog steeds van kracht

6 december 2022

Uitsterfbeleid woonwagenplaatsen nog steeds van kracht

Foto: Wikipedia

Het uitsterfbeleid rondom woonwagenplaatsen, dat in 2018 al officieel is afgeschaft, is in Breda nog harstikke levendig. Dat is de conclusie die de Bredase SP moet trekken op basis van de antwoorden die het college van burgemeester en wethouders op onze vragen heeft gesteld. Fractievoorzitter Inge Verdaasdonk: “Terwijl de wachtlijsten voor een plek enorm toenemen en het aantal plaatsen vrijwel hetzelfde blijft, weigert Breda om nieuw beleid op te stellen. Ik vind het schandalig dat er op deze manier omgegaan wordt met een rechtelijke uitspraak die deze mensen moet helpen. De Bredase SP wil het hier niet bij laten zitten!” Ben jij of ken jij iemand die in de problemen zit omdat er geen woonwagenplaatsen zijn? Mail ons dan op inge@spbreda.nl

Tot 2018 was er sprake van een uitsterfbeleid voor woonwagenplaatsen. Dit was erop gericht om langzaam maar zeker een einde te maken aan woonwagenkampen. Maar dat betekende ook dat de cultuur van woonwagenbewoners daarmee in gevaar kwam. Daarom heeft de rechter een uitspraak gedaan dat dit uitsterfbeleid niet langer meer mag. Breda heeft echter nog een beleid dat 2011 komt. En uit antwoorden van de wethouder blijkt dat er eigenlijk niks gedaan wordt om nieuwe woonwagenplaatsen te realiseren. Dit betekent dat de gemeenschappen die nu op woonwagenkampen bestaan uit elkaar vallen en dat kinderen van woonwagenbewoner noodgedwongen in een huis moeten gaan wonen.

U bent hier