h

Gemeente biedt maatwerk bij woningproblematiek

15 december 2022

Gemeente biedt maatwerk bij woningproblematiek

In sommige gevallen biedt de Gemeente Breda een maatwerkoplossing aan als er bepaalde redenen zijn waardoor je dringend een andere woning nodig hebt. Dit ontdekte de Bredase SP naar aanleiding van door hen gestelde vragen

Belangrijk te vermelden is dat maatwerk alleen aangevraagd kan worden via een functionaris, zoals een ambtenaar, een begeleider of een beheerder van de woningcorporatie. Er is geen mogelijkheid om individueel maatwerk aan te vragen. Er zijn verschillende redenen om in aanmerking te komen voor maatwerk. Enkele voorbeelden: 'Er zijn kinderen betrokken (waarbij de situatie van het kind aantoonbaar acuut verbetert als gevolg van het inzetten van een geschikte woning)', 'Hulpverlening, of afschaling zorg stagneert door het ontbreken van passende woonruimte', 'De situatie is door onvoorziene omstandigheden ontstaan'. 

Onlangs bleek dat een mevrouw die de SP bijstond op deze wijze aan een nieuwe woning kon komen, omdat de situatie van het betrokken kind enorm verbetert met een nieuwe woning. Mocht je zelf ook in een situatie zitten en je voldoet aan één of meerdere redenen dan doe je er goed aan om te informeren bij een begeleider of de woningcorporatie. Je kunt ook altijd contact met de SP opnemen (breda@sp.nl). 

Link naar de vragen

U bent hier