h

Begroting vergroot tweedeling in Breda; SP stemt tegen

11 november 2021

Begroting vergroot tweedeling in Breda; SP stemt tegen

Foto: SP

Omdat de begroting voor 2022 de tweedeling tussen arm en rijk verder vergroot, kon SP Breda onmogelijk voor stemmen. Desondanks stemde een meerderheid van de gemeenteraad donderdagavond voor de begroting. "Een aantal van onze verbetervoorstellen is overgenomen, onder andere op het gebied van wijkontwikkeling, jeugdzorg en de vrouwenopvang", zegt SP-fractievoorzitter Inge Verdaasdonk. "Maar een aantal voor de SP cruciale moties om de tweedeling aan te pakken is weggestemd door de coalitie van VVD, D66 en PvdA. Vandaar onze tegenstem."

Aangenomen SP-voorstellen
Het voorstel van SP Breda voor een duidelijke scheiding van het geld voor de wijk Hoge Vucht en het geld voor de noordelijke rondweg werd overgenomen zodat geld voor wijkontwikkeling niet naar asfalt gaat. Ook de motie die opriep voor betere jeugdzorg zodat uit huis geplaatste kinderen, zo snel mogelijk de juiste zorg krijgen en terug naar huis kunnen is aangenomen. De oproep van de SP om de vrouwenopvang na jaren van achterstallig onderhoud, snel weer veilig te maken kon ook op steun van de gemeenteraad rekenen. Verdaasdonk: "We zijn blij dat we met deze overgenomen voorstellen de begroting op een aantal punten minder slecht hebben kunnen maken."

Maar begroting blijft tweedeling vergroten
"Maar omdat onze voorstellen waarmee we de tweedeling écht aan hadden kunnen pakken zijn verworpen, kunnen we onmogelijk voor deze begroting stemmen", zegt Verdaasdonk. Zo blijft de bezuiniging op de individuele inkomenstoeslag waar juist de laagste inkomens door worden getroffen overeind. Ook weigert het college en een meerderheid van de raad de schulden van slachtoffers van de toeslagenaffaire kwijt te schelden. Tot slot blijft het college projectontwikkelaars voortrekken op woningcorporaties bij het bouwen van sociale huurwoningen. Verdaasdonk: "Al met al genoeg redenen om niet in te stemmen met de begroting, want juist in deze tijd is het aanpakken van kansenongelijkheid belangrijker dan ooit."   

U bent hier