h

Raad steunt voorstel SP; geen overhaaste besluiten rondom bedrijventerreinen

2 april 2021

Raad steunt voorstel SP; geen overhaaste besluiten rondom bedrijventerreinen

Foto: Google Streetview

Donderdagavond nam de voltallige gemeenteraad van Breda een motie aan van SP Breda, mede ingediend door alle oppositiepartijen. SP-burgerraadslid Michel Verschuren: “Het college had de bewoners niet goed meegenomen en de regels voor nieuwe bedrijfslocaties zijn nu niet duidelijk. Het leek ons eerlijker en beter om te wachten op de nieuwe omgevingsvisie.” Het college en de coalitie daarentegen zien liever zo snel mogelijk nieuwe bedrijfslocaties in Breda, maar onder druk van de voltallige oppositie kozen zij ervoor om de besluiten over genoemde locaties op te nemen in de omgevingsvisie die de raad later dit jaar gaat vaststellen. Verschuren is tevreden: “Hierdoor heeft de Raad meer te zeggen over deze locaties en geven we ook de bewoners de kans om mee te praten.”

Het college van Breda wilde graag versnellen op het aanwijzen en aanleggen van nieuwe bedrijfslocaties in Breda. Daarbij vielen de gebieden Rithmeesterpark II en Bavel-Zuid op. Beide locaties zijn een combinatie van agrarische gronden en natuurgebied. Bij de voorbesprekingen in de raad werd al duidelijk dat de bewoners van Bavel en de omwonenden van het Rithmeesterpark II in Breda-Zuidwest zich niet goed gehoord voelden. “Het participatieproces is niet goed gegaan, de inwoners voelden zich overvallen”, aldus Verschuren.

Op dit moment bevindt zich veel groen in dit gebied. Groen dat onder druk staat. Daarnaast is de SP niet overtuigd van de noodzaak om daar bedrijventerreinen aan te leggen. De bewoners denken daar hetzelfde over. Onderzoek in 2018 van de SP in Bavel toonde aan dat de bewoners liever natuur zien, eventueel woningen maar niemand zit te wachten op bedrijventerreinen. “Wij maken ons zorgen over de ambities van dit College en de schade die dit meebrengt voor de natuur.” zegt Verschuren. Hij is bijvoorbeeld kritisch over hoe bedrijvigheid in dit gebied gaat passen binnen de stikstofwetgeving.

U bent hier