h

SP: Hoe staat het met Onze Dame?

17 april 2019

SP: Hoe staat het met Onze Dame?

Foto: Evangelidis / Own work

SP Breda is net als iedereen geschrokken door de brand die gewoed heeft in de Notre Dame. Wat zou het voor Breda betekenen als onze Dame vlam zou vatten? Dat zou net als in Parijs vele Bredanaars diep in het hart treffen. Daarnaast zijn er nog veel meer prachtige monumenten in onze stad die beeld- en cultuurbepalend zijn en onze liefde nodig hebben als het gaat om goed onderhoud, zodat iedereen kan blijven genieten van deze waardevolle gebouwen en kunstwerken in onze gemeente. Wat is bijvoorbeeld Princenhage, Bavel, Teteringen, Ulvenhout of Ginneken zonder hun kerk of Heusdenhout zonder de kapel? Wat is Breda zonder de koepel? De kosten van restaureren zijn groot, maar de kosten van herbouw nog groter en het verlies van kunstschatten onbetaalbaar. Burgerraadslid Michel Verschuren (SP): “We zien op sociale media dat inwoners uit onze gemeente zich ook zorgen maken, en terecht. Aan ons als gemeente de taak te communiceren dat wij verantwoord met ons erfgoed omgaan en de risico’s zo klein mogelijk worden gehouden.“

Breda heeft zaken al goed op orde en ook onze kerk is voldoende beschermd tegen brand, toch is ook de Grote Kerk niet volledig verzekerd. Niemand onderschat het belang van de kerk als monument, maar restauratie en onderhoud zijn vaak sluitposten op de begroting of vallen onder de verantwoordelijkheid van een externe stichting. SP Breda laat zich graag informeren over de staat van onderhoud en welke gebouwen van groot belang zijn voor onze gemeente. Wat zijn we bereid als gemeente daarvoor te investeren?

Reactie toevoegen

U bent hier