h

Stampij over Schimmelwoningen

25 januari 2013

Stampij over Schimmelwoningen

actie

Schandalig dat de corporatie hier nog huur voor durft te vragen. Dat was vanmiddag de reactie van SP leider Emile Roemer. Hij was zeer geschokt bij het zien van de schimmelwoningen in Breda. Door uitstel van sloop blijven deze woningen weer 5 jaar langer staan. Dat uitstellen is nu al jaren aan de gang en onderhoud wordt niet meer uitgevoerd. De woningen stammen van net na de oorlog en zijn nu echt volledig op. Reden voor de SP afdeling Breda om actie te voeren. " We kunnen met goed fatsoen mensen zo niet huisvesten", zegt SP fractievoorzitter in Breda Patrick van Lunteren. " We gaan net zo lang stampij maken totdat WonenBreburg en de wethouder van Wonen, Bob Bergkamp, dat ook inzien."

Bianca
    Buurtbewoonster Bianca neemt het voortouw

Emile op bezoek in Schimmelwoning
    Aangrijpende verhalen van alle bewoners

De corporatie belooft nu in ieder geval bevriezing van huren, meer onderhoud op afroep en voorrang voor gezinnen. " Het is een goed begin, wat de SP betreft had het veel verder mogen gaan met huurverlaging en goed onderhoud voor de woningen die er nog meer dan 2 jaar blijven staan", zegt Van Lunteren. "De SP zal in ieder geval goed in de gaten houden dat de corporatie zijn beloftes nakomt. Ik hou echter mijn hart vast voor de snelheid van uitplaatsing, er zijn door slecht woonbeleid van afgelopen jaren nauwelijks betaalbare woningen in Breda om op in te schrijven."

WonenBreburg wordt op dit moment tot uitstel gedwongen doordat ze opdraaien voor de malaise bij collega's zoals de frauduleuze praktijken bij corporatie Laurentius maar vooral door de plannen van het kabinet VVD-PvdA. Die laatste twee willen dat alle corporaties samen 2 miljard inleveren bij de regering. Voor WonenBreburg betekent dat een aderlating van 20 miljoen euro. Geld dat ze niet meer kunnen steken in onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Die onzalige plannen moeten dan ook zo snel mogelijk van tafel.

Spic en Span
    Actie met muziek, boerenkool en rookworst.

De SP zal daarom niet alleen in Breda actie voeren. Vanmiddag deed Emile Roemer een oproep aan alle huurders in Nederland om in verzet te komen tegen de huurexplosie en voor goed onderhoud en renovatie. Van Lunteren: "Minister van Wonen, Stef Blok (VVD), heeft er blijkbaar geen idee van dat zijn gegraai in de kas van de corporaties, de huurders op deze manier keihard en dubbel treft. En de PvdA in Den Haag staat erbij en kijkt er naar".

Stop de huurexplosie

Meedoen aan de landelijke actie kan hier.
Tips voor SP Breda kunt u mailen aan breda@sp.nl.

Emile Roemer op bezoek
Gevolgen van VVD/PvdA beleid in beeld
Open brief aan WonenBreburg

U bent hier