h

Open brief aan de stad en onderhandelaars

19 mei 2022

Open brief aan de stad en onderhandelaars

Foto: SP

Beste onderhandelaars, beste inwoners van Breda, De Bredase SP is, net als alle andere partijen, uitgenodigd om bij de onderhandelende fracties VVD, GroenLinks, PvdA en CDA aan tafel te schuiven. Een uurtje, achter gesloten deuren, om onze wensen voor de komende vier jaar te vertellen. Terwijl de onderhandelaars veel meer informatie hebben dan wij. Waarna het de vraag is wat er precies mee gebeurd, en waarna er gedaan kan worden alsof er geluisterd is naar alle partijen. De SP heeft niet zoveel behoefte aan achterkamertjespolitiek. Dat is niet de bestuurscultuur die wij willen. Wij zullen niet naar het gesprek komen, maar delen hier in de openbaarheid onze die speerpunten voor de komende periode. En zullen in het openbare debat de onderhandelende partijen controleren en waar nodig afrekenen.

Allereerst bestaanszekerheid. De SP strijd voor een Breda waarin iedereen een plek heeft om te leven, voldoende inkomen heeft om van rond te komen en hulp of zorg voor iedereen van 0-100+ in de buurt is wanneer dit nodig is. Wij vragen de onderhandelaars om met meetbare en ambitieuze plannen te komen om te voor elkaar te krijgen.

Ten tweede wonen. Dit hoort bij bestaanszekerheid. Maar met de woningnood en het beleid van de afgelopen jaren moeten we hier als SP een apart punt van maken. Er is veel te weinig gebouwd voor wat Bredanaars nodig hebben. Wij verwachten dat de onderhandelaars betaalbare huizen gaan bouwen waardoor de gigantische wachttijd voor een woning in Breda fors af gaat nemen.

Tenslotte de financiële degelijkheid. De komende vier jaar mogen jullie beschikken over het geld van ons Bredanaars, maar na die 4 jaar zijn wij er nog steeds. Wij zitten niet te wachten op nog meer prestigeprojecten. Geen incidentele meevallers inzetten voor proefprojecten en politieke hobby’s die na deze periode weer verdwijnen. Wij willen van de onderhandelaars zien hoe zij de kansenongelijkheid structureel gaan verkleinen.

Wij wensen de onderhandelende partijen veel succes en kijken uit naar het akkoord en het debat daarover.

Met vriendelijke groet,

Inge Verdaasdonk
Fractievoorzitter van de Bredase SP 

U bent hier