h

Kinderen in de jeugdzorg verdienen zorg, geen opsluiting

19 januari 2022

Kinderen in de jeugdzorg verdienen zorg, geen opsluiting

Foto: Robert Pastryk / Pixabay

Op 17 januari zijn de resultaten van het onderzoek van “Het vergeten kind” naar buiten gekomen over de gevolgen van gesloten opnames in de jeugdzorg. De geschetste onderzoeksresultaten zijn schokkend en verdrietig tegelijk. Kinderen die uit huis worden geplaatst omdat de situatie niet veilig genoeg is, kunnen in een Jeugdzorgplus instelling terecht komen waar ze worden opgesloten. Vandaar de SP van het college wil weten hoe het in Breda op dat gebied gesteld is.

Uit het onderzoek blijkt dat verreweg de meeste kinderen meer beschadigd uit de jeugdzorg komen dan dat ze erin gingen. Doordat ze met dwangmaatregelen te maken krijgen zoals met geweld door begeleiders door op de grond te worden gewerkt, doordat ze worden opgesloten in een isoleercel, of zichzelf geheel uit moeten kleden voor bijvoorbeeld een urineonderzoek. Deze handelswijze bij kinderen die al veel hebben meegemaakt in hun jeugd, zorgt voor nog meer trauma’s en nachtmerries. Al in 2018 hebben heeft de SP fractie aandacht gevraagd voor Bredase kinderen die, zonder dat ze iets verkeerd hebben gedaan, in een gesloten instelling terechtkomen. Ze krijgen daar vervolgens niet de juiste zorg, het lijkt eerder op straffen. In 2018 bleken er in antwoord op onze vragen, ook Bredase kinderen in een gesloten jeugdzorginstelling te verblijven. Het doel was om dit af te bouwen en meer op pleeggezinnen of andere verblijfsvoorzieningen in te zetten die niet gesloten zijn en geen dwanghandelingen toepassen. Inmiddels is het 2022 en merkt de SP dat gesloten jeugdzorg nog steeds bestaat. Wat ons betreft gaat het vernietigende rapport over deze vorm van jeugdzorg ervoor zorgen dat er geen Bredaas kind meer in een gesloten setting van jeugdzorg wordt geplaatst.

Lees hier de alle vragen: Raadsvragen Kinderen in de jeugdzorg verdienen zorg, geen opsluiting

U bent hier