h

Een gezond gebit voor ieder kind

12 januari 2022

Een gezond gebit voor ieder kind

Foto: SP

De Sp fractie is voorzichting positief over de antwoorden die zij ontving vanuit het college van B&W op de raadsvragen die ze onlangs stelde. Het college deelt de mening van de SP dat het hebben van een gezond gebit voor kinderen erg belangrijk is, ongeacht waar zij opgroeien.

De ongewenste (gezondheids-)verschillen in Breda moeten er niet toe leiden dat kinderen hier gevolgen van dragen met betrekking tot hun gebit. Het college geeft aan te overwegen nog extra vormen van communicatie in te gan zetten om duidelijk te maken dat de tandarts voor jeugdigen gratis is.  In Breda willen we dat de gezondheidsverschillen zo klein mogelijk worden. Elk kind heeft recht op de juiste zorg en ook een gezond gebit.

Ondanks dat het college aan geeft dat vooralsnog tandzorg niet primair als een gemeentelijke verantwoordelijkheid gezien wordt, wordt er ook aangegeven dat de gemeente Breda haar ogen altijd open houdt om mogelijkheden te benutten om de gezondheid in de stad te verbeteren. De gemeente Breda is daarom bereid om op informatieve basis te kijken of er mogelijkheden zijn in samenwerking met het KNMT rondom een gezond gebit voor kinderen.

Lees hier de raadsvragen die de SP stelde:
Raadsvragen een gezond gebit voor ieder kind
En alle antwoorden:
Beantwoording raadsvragen over een gezond gebit voor ieder kind

U bent hier