h

SP stelt raadsvragen over sociale woningbouw

5 december 2021

SP stelt raadsvragen over sociale woningbouw

Foto: SP

Breda kent een groot woningtekort en de bouw van sociale huurwoningen blijft achter op de ambitie die het college in Lef en Liefde zichzelf stelt. Slechts 277 woningen zijn er tot nu toe netto bijgekomen die beschikbaar zijn via Klik voor Wonen. De onlangs aangenomen Omgevingsvisie stelt de ambitie nog hoger. Ook de Actieagenda Wonen1 geeft op pagina 6 een verdeling voor nieuwbouw die uitgaat van minstens 25% sociale huur. Toch gaat het in Breda stroef als de theorie en de praktijk elkaar ontmoeten. Wij durven als Bredase SP zelfs te stellen dat de plannen de tweedeling in onze stad vergroten.

Onlangs stelde ons burgerraadslid Michel Verschuren de vraag aan het college hoe vaak de discussie nog gevoerd moet worden over de percentages, bij het bespreken van het bestemmingsplan Blossem. Daarin gaf wethouder Van het Hof aan dat de gebiedsprofielen leidend zijn en de gemeente niet per project naar de percentages kijkt. Als wij kijken naar het plan in de Heuvel, de Slotlaan in Ulvenhout en het bestemmingsplan Blauwe Kei/Overakker dan lijkt het alsof er geen duidelijke lijn zit in het te voeren beleid

Aangaande het uitgevoerde beleid stelde SP Breda op 2 december de volgende Raadsvragen:  Aangaande sociale woningbouw

U bent hier