h

Raadsvragen over conceptplan natuur in de Haagse Beemden beantwoord

23 november 2021

Raadsvragen over conceptplan natuur in de Haagse Beemden beantwoord

Het college heeft op 22 juni 2021 de vragen beantwoord van het SP burgerraadslid dhr. Verschuren over het mogelijk verdwijnen van de Galloways graasrunderen uit de landgoederenzone Haagse Beemden. Uit die beantwoording blijkt helder dat er gewerkt werd aan een integraal inrichtingsplan. Blijkbaar is dat concept nu klaar. Uit de krant vernemen wij dat er maandag jl. een ambtelijke presentatie is geweest aan de wijk Haagse beemden. De indruk die uit het krantenartikel ontstaat is dat het concept plan niet op alle onderdelen even enthousiast is ontvangen. Ook wordt gesproken over een vrij korte termijn van inspraak, gekoppeld aan een deadline op de provinciale subsidie van 1 december aanstaande. 

Daarom stelde de SP fractie op 3 november hierover diverse raadsvragen: Raadsvragen VVD en SP natuur Haagse Beemden
Op 19 november ontving de fractie de volgende antwoorden:
Beantwoording Raadsvragen VVD en SP natuur Haagse Beemden

U bent hier