h

Locatie Ariba (niet) in beeld?

23 november 2021

Locatie Ariba (niet) in beeld?

Zaterdag 23 oktober werden wij verrast door een artikel in BNdeStem over de locatie van de Stg. Ariba, die in beeld zou zijn voor een project voor huurders die elders overlast geven vanwege hun persoonlijke problematiek. Donderdag jl. hebben wij nog verschillende moties aangenomen over de vele ontwikkelingen die op het dorp Bavel afkomen en waar verschillend over gedacht wordt. Wat je daar ook van vindt; een goede participatie en betrokkenheid aan de voorkant van de mensen in Bavel is cruciaal. Blijkbaar loopt er een haalbaarheidsstudie naar locaties om de genoemde doelgroep te huisvesten. Een vraagstuk waar veel gemeenten en woningbouw corporaties mee worstelen. 

Mede in dit licht stelde de SP fractie op 25 oktober de volgende vragen aan het college:
Raadsvragen VVD en SP 25102021 Locatie Ariba (niet) in beeld
Op 17 november ontving de fractie deze antwoorden:
Beantwoording Raadsvragen VVD en SP 25102021 Locatie Ariba (niet) in beeld

U bent hier