h

SP komt met voorstel voor Corona Noodfonds van € 20 miljoen

12 juni 2020

SP komt met voorstel voor Corona Noodfonds van € 20 miljoen

Foto: Gemeenteraad Breda

Om de economische gevolgen van de Corona-uitbraak op te vangen, moet er een Corona Noodfonds komen met daarin € 20 miljoen. Dat voorstel van SP Breda werd donderdagavond besproken in de Bredase gemeenteraad. Uit het oordeel van de Rekenkamer en de accountant over de jaarstukken blijkt dat Breda er financieel niet goed voorstaat. En dan moeten de ergste klappen van de coronacrisis nog komen. “Om te voorkomen dat tegenvallers direct ten koste gaan van bijvoorbeeld het sociaal domein is het verstandig een stevige buffer aan te leggen”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. SP Breda maakt de vergelijking met de reserve voor het sociaal domein uit 2014 voor de nieuwe zorgtaken van de gemeente. Maes: “We moeten ook nu een vooruitziende blik hebben en niet als een bang konijntje in de koplampen blijven staren van het naderend financieel onheil.”

Veel andere partijen delen de zorgen over de financiële situatie en vroegen Maes hoe dit fonds gevuld zou moeten worden. SP Breda wil hiervoor een deel van de vrijgevallen investeringsreserve van € 29 miljoen gebruiken. “In plaats van dit geld geheel in de algemene reserve te storten  zoals het college voorstelt, lijkt het ons verstandiger een deel alvast te reserveren voor de klappen van de Coronacrisis”, zegt Maes. “Dan weten we zeker dat niet ook dit geld opgaat aan prestigeprojecten zoals een topsporthal of het doortrekken van de haven, maar aan het op een sociale manier uit deze crisis komen.” Aanstaande donderdag zal het voorstel van SP Breda voor een Corona Noodfonds in de maandelijkse debatraad in stemming komen. 

U bent hier