h

Enkele verbeteringen maar SP stemt vanwege bezuiniging tegen armoedebeleid

29 mei 2020

Enkele verbeteringen maar SP stemt vanwege bezuiniging tegen armoedebeleid

Ondanks dat enkele verbetervoorstellen van SP Breda door een unanieme raad werden aangenomen, hebben we vanwege een keiharde bezuiniging van € 550 duizend tegen het armoedebeleid van wethouder Boaz Adank (VVD) gestemd. Donderdagavond stond het stuk met een vertraging van 1,5 jaar dan eindelijk op de agenda van de gemeenteraad. De bezuinigingen van dit college op de allerarmsten worden behaald door de individuele inkomenstoeslag met 100 euro te verlagen en pas na 5 in plaats van 3 jaar uit te keren. Daarnaast zal er jaarlijks een drempelbedrag van 60 euro worden ingevoerd op de bijzondere bijstand. SP-raadslid Inge Verdaasdonk: “Deze beide aanpassingen in het armoedebeleid leiden tot een flinke achteruitgang voor de mensen die toch al het minst hebben. Daarom hebben we ook tegen het nieuwe beleid gestemd.”

Zelf heeft SP Breda nog twee verbetervoorstellen gedaan waar de gemeenteraad voor heeft gestemd. Als eerste een motie waardoor de individuele inkomenstoeslag voortaan automatisch jaarlijks uitgekeerd zal gaan worden bij mensen met een bijstandsuitkering die al langer bekend zijn bij de gemeente. Als tweede een motie over het beter benutten van de ruimte die de wet op de kostendelersnorm geeft. Er moeten volgens SP Breda meer uitzondering op de  kostendelersnorm – een korting op uitkeringen toeslagen als mensen samenwonen – worden gemaakt. Verdaasdonk: “Te rigide toepassing van de kostendelersnorm zorgt voor meer dak- en thuislozen, meer spookburgers en meer mantelzorgers die in de financiële problemen komen. Dat Breda nu gaat kijken welke morgelijkheden de wet biedt om dat zoveel mogelijk te voorkomen is positief.”

U bent hier