h

"Armoede is een politieke keuze" - Deskundigen delen ervaringen met SP

19 april 2019

"Armoede is een politieke keuze" - Deskundigen delen ervaringen met SP

Foto: SP

Er is werk aan de winkel in de strijd tegen de afbraak van vangnetten die dit college heeft ingezet. Dat werd duidelijk op dinsdag toen de SP een avond organiseerde om organisaties die Bredase minima helpen te spreken. Stichting Meer met Minder en een welbespraakte budgetcoach vertellen SP-raadslid Boi Boi Huong waar Bredanaars tegenaan lopen. Voor allen is er werk aan de winkel want een op de tien gezinnen in Breda leeft in armoede en dat zijn zo'n 18.000 Bredanaars. Dus bouw de armoedevoorzieningen uit, ga onderuitnutting tegen, en geef iedereen die recht heeft op een voorziening deze pro-actief zonder aanvraag. Dat zijn de adviezen die Huong meekreeg.

Bijzondere bijstand lijkt tot het verleden te behoren, armoederegelingen zijn goed verstopt, hulpverleners weten zelfs soms niet eens welke er zijn en schuldhulpverlening wordt pas ingezet als mensen te diep in de schulden zitten. Uit de wirwar aan Bredase instanties tegen de armoede, kan de burger niet meer goed wijs worden. En maatwerk is vaak een illusie.Die informatie kreeg

De aanwezigen vinden het opvallend dat alleen zij aanwezig waren van de dertig vrijwilligersorganisaties die waren uitgenodigd. "Armoede is een politieke keuze," zegt Jannes. "In een college waar de VVD groot is wordt altijd bezuinigd op de armste mensen". In de politiek en ook in de hulpverlening is volgens de aanwezigen bijvoorbeeld al lang bekend dat bijzondere bijstand nauwelijks meer wordt verstrekt in de gemeente Breda. Daar hebben mensen recht op als zij noodzakelijke kosten, zoals de tandarts niet kunnen betalen. Of een kapotte koelkast vervangen. Van Loo: "Mensen worden doorverwezen naar de kredietbank! Dat is toch hartstikke scheef".

"Als je aan de criteria voldoet, moet je het toch gewoon krijgen," zegt raadslid Huong. Budgetcoach Raymond van Beek vertelt over de praktijk: "De kredietbank wordt gezien als een voorliggende voorziening. Als die het onverantwoord vindt dat je de lening krijgt, dan krijg je pas bijzondere bijstand". Op deze armoedevoorziening gaat dit college ook nog 800.000 ton op bezuinigen. "Vroeger werd de bijzondere bijstand nog eerder uitgekeerd," zegt Jannes.

Volgens de aanwezigen worden armoederegelingen goed verstopt, krijgen ambtenaren de opdracht om de hand op de knip te houden. Het gevolg is dat tonnen overblijven waarmee huisuitzettingen voorkomen hadden kunnen worden en honger en armoede gelenigd. Waar gaat dat geld dan naartoe, vraagt een SP-lid. "Daar worden lantaarnpalen mee betaald," zegt Susanne van Loo van de Stichting Meer met Minder. Het geld gaat terug naar de algemene reserves en daar kan dan alles van betaald worden.

Zo is ook het maatwerkfonds opgeheven, vertelt Van Beek: "Dat heb ik bijvoorbeeld aangevraagd en ontvangen voor een kind van gescheiden ouders, dat een matras nodig had. Er werden te weinig aanvragen gedaan voor uitkeringen uit dit maatwerkfonds en nu bestaat het niet meer." Van Loo zegt dat ze ook niet wist dat het bestond.

Zo zijn er meer onderbenutte regelingen waar mensen niet op wordt gewezen als zij deze nodig hebben. Huong vertelt aanhakend over het woonlastenfonds waardoor mensen die geen huursubsidie krijgen, een jaar geholpen kunnen worden, mochten zij bijvoorbeeld hun baan verliezen. Dit fonds werd ook opgeheven omdat het onderbenut werd. Daartegenover staan wel meer dan 40 huisuitzettingen in 2018. Jannes: Veel ambtenaren zijn zo geïntimideerd dat ze maar de opdracht uitvoeren om zo min mogelijk geld uit te geven."

Hij vervolgt: "Elk jaar wordt weer de discussie gevoerd hoe de armoederegelingen naar de mensen gebracht kunnen worden". Toch zijn ze vrij onbekend en weten mensen vaak niet dat ze er recht op hebben.

Huong wijst op een motie die door de raad is aangenomen in 2017 waarin staat dat de gemeente Bredanaars actief moet wijzen op de armoederegelingen. "Die moet je gewoon uitprinten en de ambtenaar laten zien."

Jannes vindt dat het college gevraagd moet worden hoe zij deze motie hebben uitgevoerd. Van Loo vindt het een probleem dat je van de lange adem moet zijn om een armoedevoorziening toegewezen te krijgen. “En veel mensen weten er niet van of zij zijn in het proces al lang afgemaakt,”zegt zij.

Reactie toevoegen

U bent hier