h

Tel ook mantelzorg, vrijwilligerswerk en zorg kinderen als tegenprestatie

13 februari 2019

Tel ook mantelzorg, vrijwilligerswerk en zorg kinderen als tegenprestatie

Foto: Sgt. Tracy Ellingsen

SP Breda komt met het voorstel om ook mantelzorg, vrijwilligerswerk en de zorg van alleenstaande ouders voor jonge kinderen mee te laten tellen als tegenprestatie. In het voorstel van wethouder Boaz Adank (VVD) dat de gemeenteraad de komende weken behandelt, is dat niet het geval. Veel partijen waaronder coalitiepartijen D66 en PvdA, zitten hiermee in hun maag. Zo vroeg D66 de wethouder het voorstel op dit punt te heroverwegen. “Gelet op het coalitieakkoord Lef & Liefde dat juist spreekt over de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, snap ik dat D66 en PvdA zich niet kunnen vinden in het voorstel zoals het er nu ligt”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Ik reken er daarom op dat zij ons voorstel steunen om mantelzorg, vrijwilligerswerk en de zorg voor jonge kinderen, te erkennen als tegenprestatie.”

Een verplichte tegenprestatie is volgens SP Breda sowieso een slecht idee. Het gaat uit van wantrouwen en doet geen recht aan de inzet of problemen van mensen in de bijstand. Maar als je het al doet, moet je daar als gemeente ambtelijke capaciteit en geld voor vrijmaken. Dat doet wethouder Adank beiden niet. In plaats daarvan wordt er een onrealistisch zwaar beroep gedaan op (sport)verenigingen en organisaties. “Dat mensen in de bijstand onze aandacht verdienen, daar is iedereen het over eens”, zegt Maes. “Maar het voorstel zoals het er nu ligt, sloopt het bestaande netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers. Daarom vind ik dat mensen in de bijstand die zich al maatschappelijk inzetten, vooral hun goede werk moeten kunnen blijven doen. Voor de rest moet er maatwerk en serieuze begeleiding komen, geen ondoordachte, verplichte tegenprestatie.”

Reactie toevoegen

U bent hier