h

SP blij met prioriteit wonen, maar heeft ook bedenkingen

25 februari 2019

SP blij met prioriteit wonen, maar heeft ook bedenkingen

Foto: Google Streetview

Na jarenlang aandringen van SP Breda - zowel vanuit de oppositie als binnen de vorige coalitie - lijkt ook de VVD eindelijk om: braakliggende bedrijventerreinen worden ingezet voor woningbouw. SP Breda is blij met de keuze van het college om woningbouw definitief prioriteit te geven boven bedrijven. De woningnood in onze stad is te groot om niet tot deze keuze te komen. Wij staan klaar om mee te denken over de juiste invulling van deze terreinen. Wat ons betreft zijn dat vooral sociale en middeldure huurhuizen. Daaraan ontbreekt het tot nu toe nog vrijwel geheel in de bouwplannen, die in totaal moeten leiden tot 6.000 woningen deze raadsperiode (2018-2022).

Ook is de SP tevreden met de conclusie dat de dorpen meer aandacht verdienen en dat daar meer woningen gebouwd moeten worden. Veel senioren en jongeren spreken de wens uit te blijven wonen in hun eigen omgeving. Tekort aan woningen en hoge woningprijzen in de dorpen maken dit onmogelijk. SP Breda trekt graag gezamenlijk op om meer starters- en seniorenwoningen te realiseren in de dorpen.

Resten ons nog wel enige kritische noten ten opzichte van de nieuwe plannen. Zo wil het college de verloren grond van de bedrijventerreinen compenseren met terreinen elders, aan de randen van de stad. Een kort onderzoekje van SP Breda van medio 2018 liet zien dat de alle ondervraagde Bavelaren tegen de komst van een bedrijventerrein zijn in Bavel-Zuid. Draagkracht en participatie zijn belangrijk en we roepen het College dan ook op om heel goed met de inwoners van Bavel te spreken, voordat men een besluit neemt over Bavel-Zuid. Daarnaast is SP Breda nog steeds niet overtuigd van de noodzaak tot 60 ha. extra bedrijventerrein.

Ook is SP Breda teleurgesteld dat deze conclusies niet ruim een half jaar eerder gekomen zijn. Nu de Frankenthalerstraat gebruikt gaat worden voor woningen had daar samen met de keuze om bedrijventerrein de Posthoren (voormalig Digit Parc) om te katten tot bestemming wonen een mooie nieuwe wijk gevormd kunnen worden met tot op 450 nieuwe woningen. Een aanzienlijk deel van de 2.000 woningen die nu buiten bereik liggen van de ambitie.

Reactie toevoegen

U bent hier