h

SP: Geen bezuinigingen op armoedebeleid

6 november 2018

SP: Geen bezuinigingen op armoedebeleid

Bij de begrotingsbehandeling stelt SP Breda donderdag voor om de bezuiniging op het armoedebeleid te schrappen. Zo’n twintigtal maatschappelijke organisatie kwamen afgelopen week in verzet tegen het plan van VVD, D66 en PvdA om in 2019 € 10,1 miljoen te bezuinigen op het sociaal domein, waaronder tenminste € 540 duizend op armoedebeleid. Naast een korting op de subsidie voor organisaties die zich met armoede bezighouden, wil de coalitie ook korten op de individuele toeslag en de bijzondere bijstand. “De zorgen van al die organisaties waaronder de Voedselbank Breda zijn zeer terecht”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Terwijl 1 op de 10 Bredase gezinnen op of onder de armoedegrens leeft, drukt dit VVD-college juist deze mensen nog verder in de shit.”

Waar het college wel veel geld voor over heeft is het verlagen van de onroerendezaakbelasting (ozb) met jaarlijks 1%. Alhoewel dit een gemiddelde huiseigenaar slechts een paar euro oplevert, loopt Breda hierdoor alleen al in 2019 € 740 duizend mis. Over de hele periode 2019-2022 gaat het zelfs om € 6,4 miljoen. En dat terwijl de ozb in Breda nu al 29% onder het Brabants gemiddelde ligt. “Het VVD-college gedraagt zich als een omgekeerde Robin Hood. Ze stelen van de armen en geven dit aan de rijken”, zegt Maes. “De eerste woningeigenaar die graag wil dat het armoedebeleid de nek om wordt gedraaid zodat hij jaarlijks 2 euro extra krijgt, moet ik trouwen nog tegenkomen. Bredanaars zijn heus wel solidair met mensen die het wat minder hebben. Nu de politiek nog.”

Reactie toevoegen

U bent hier