h

Bewoners Laaghamlaan in gesprek over stadsverwarming en hun buurt

9 oktober 2018

Bewoners Laaghamlaan in gesprek over stadsverwarming en hun buurt

Foto: SP

SP Breda en buurtgenoten organiseren een bewonersavond naar aanleiding van de werkzaamheden aan de stadsverwarming in hun buurt. Zij organiseren de bewonersavond op woensdag 10 oktober vanaf 19:30 in buurthuis de Sleutel (Kesteren). Meer dan 30 mensen lieten een reactie achter bij de SP over hun buurt. Ennatuurlijk en Gemeente Breda zijn bereid om mee te praten en daar is burgerraadslid Michel Verschuren (SP) blij mee: "Afgelopen maandag was ik opnieuw in de Laaghamlaan en de mensen zijn meer dan bereid om hun ervaring te delen met de betrokken partijen, hier kunnen we als stadsbestuur veel van leren".

Enkele weken geleden ging SP Breda met de bewoners van de Laaghamlaan in gesprek. Zij waren de eerste buurt van de Haagse Beemden waar grootschalige renovatiewerkzaamheden plaatsvonden aan het stadsverwarmingsnetwerk. De overlast van de werkzaamheden was groot. Zo was er geluids- en stankoverlast van pompen, onbereikbare afvalcontainers, afgesloten zijstraten en lag met teer vervuild zand dagen op straat. Ook vormden de werkzaamheden een uitgelezen kans om iets te doen aan de wortelopdruk en onderhoud te plegen aan de bestrating, al jaren een grote ergernis. Een grote doorn in het oog van de bewoners is de snelheid waarmee automobilisten door hun straat heen rijden. Bewoner Martin Kik daarover: "Gemiddeld rijden ze 40 kilometer per uur in een 30-zone, dat is 30% overschrijding, als ik dat op de snelweg doe, ben ik mijn rijbewijs kwijt."

"Mensen maken de stad" vertelt Verschuren, een motto van oud-wethouder Van Lunteren (SP). "De mensen uit de buurt weten het beste wat goed is voor hun buurt. Door samen in gesprek te gaan verbeter je de draagkracht én de leefbaarheid."

Reactie toevoegen

U bent hier