h

Extra belastingen woningcorporaties gevaar voor Bredaas woonbeleid

28 juni 2018

Extra belastingen woningcorporaties gevaar voor Bredaas woonbeleid

Foto: SP

Ook Bredase woningcorporaties moeten vele tientallen miljoenen per jaar afdragen aan de schatkist, onder andere vanwege nieuwe belastingmaatregelen. Naast de verhuurdersheffing van het kabinet Rutte II (VVD en PvdA) die de komende jaren oploopt tot € 2 miljard, bezorgt het kabinet Rutte III (VVD, CDA, D66 en CU) de woningcorporaties nog meer lasten van bijna € 1 miljard. “Jaarlijks zullen ook Bredase huurders via de corporaties, tientallen miljoenen af moeten dragen aan de schatkist”, zegt SP-burgerraadslid Michel Verschuren. “Allemaal geld wat niet geïnvesteerd kan worden in lage huren, onderhoud, verduurzaming of de bouw van meer betaalbare huizen.”

Dit heeft ook grote invloed op de ambities van het VVD-college op het gebied van wonen. Verschuren: “VVD, D66 en PvdA leggen de rekening van hun ambities voor een groot deel bij de Bredase woningcorporaties. Neem bijvoorbeeld de 1.200 sociale huurwoningen die gebouwd moeten gaan worden en waarvoor geen geld is uitgetrokken in het bestuursakkoord.” Eerder al berekende SP Breda dat dit, uitgaande van een onrendabele top van 35 duizend euro per woning, gaat om zo’n € 42 miljoen. Verschuren vervolgt: “De extra € 1 miljard aan belastingen staat nog ter discussie. Breda moet zich daarom nu uitspreken tegen deze maatregel en opkomen voor haar woningcorporaties en haar huurders!”

Zie onderstaand de vragen van SP Breda aan het College van B&W

Reactie toevoegen

U bent hier