h

D66 en SP: Studentenkamers nog altijd te duur

9 mei 2017

D66 en SP: Studentenkamers nog altijd te duur

Foto: SP
 Uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat uitgaande van het woonwaarderingsstelsel, de gemiddelde huur voor een studentenkamer in Breda bijna 50 euro te duur is. Vorig jaar bedroeg dit nog ruim 170 euro bleek uit toenmalig onderzoek van het Huurteam. Dit Huurteam kwam er op initiatief van SP Breda en helpt huurders waaronder studenten, om te hoge huren aan te vechten bij hun huisbaas of de huurcommissie. "Je kan dus concluderen dat het beleid van meer nieuwbouw en de aanpak van huisjesmelkers zijn vruchten af begint te werpen", zegt SP-raadslid René Spiegels. "Toch betalen 2 op de 3 studenten nog altijd te veel voor hun kamer In Breda. Samen met D66 wil de SP dat het Huurteam nog vaker wordt ingezet om de huren verder te verlagen!"

Zie hieronder de vragen die D66 en SP samen hebben gesteld aan het College van B&W

Reactie toevoegen

U bent hier