h

SP: burgemeester moet protesteren tegen bezuinigingen op politie

15 april 2010

SP: burgemeester moet protesteren tegen bezuinigingen op politie

SP-fractievoorzitter Patrick van Lunteren roept burgemeester Van der Velden op bij de minister van Binnenlandse Zaken te protesteren tegen nieuwe bezuinigingen op de politie. Van Lunteren doet die oproep tegelijkertijd met het presenteren van het rapport 'De Bredase agent aan het woord', de resultaten van een enquête onder meer dan 200 Bredase politieagenten. Van Lunteren: “Uit de antwoorden van de agenten blijkt dat nieuwe bezuinigingen regelrecht ten koste gaan van de veiligheid op straat. Bijna 80 procent van de agenten vindt nu al dat ze te weinig tijd hebben om in de buurten aanwezig te zijn, terwijl dat cruciaal is voor het voorkomen van problemen en het vermogen op te kunnen treden wanneer nodig. De bezuinigingen hangen echt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de Bredase politie en daarmee de veiligheid in Breda. Dat moeten we voorkomen. Nu is het moment dat de discussie over de Brede Heroverwegingen is begonnen, nu is dus het moment Den Haag te laten weten dat de veiligheid in de stad ons veel waard is. Van der Velden moet tonen dat hij staat voor zijn agenten en de veiligheid in Breda.”

De SP besloot de agenten zelf te gaan vragen naar hun ervaringen, belevingen en meningen van politieagenten door middel van een uitgebreide enquête. Aan dit onderzoek deden 205 agenten mee die werkzaam zijn in de gemeente Breda. Van Lunteren: “Er wordt vaak wel gepraat óver de politie, maar politici praten veel te weinig mét de mensen die dit belangrijke en zware werk op straat doen. Ik hecht heel veel waarde aan de uitkomsten van dit onderzoek en verwacht dat de andere fracties in de gemeenteraad, de wethouders en de burgemeester ook series zullen luisteren naar de Bredase agent.”

Uit de enquête blijkt ondermeer dat Bredase agenten een te hoge werkdruk hebben. Het zit de agenten dwars dat zij te weinig mensen hebben om burgers de service te verlenen die zij zouden willen, er moeten momenteel prioriteiten gesteld worden wat de politie wel en niet doet. De agenten denken dat zij meer problemen op straat zouden kunnen voorkomen wanneer zij hier meer tijd voor zouden hebben. Van Lunteren steunt hen daarin: “Agenten horen zoveel mogelijk op straat. De mensen in de buurt kennen en gekend worden dóór de buurt, dat is cruciaal. Een goede buurtagent is goud waard, die kan problemen in de kiem smoren en in de gaten houden wie nou de notoire overlastgevers zijn om ze in de kraag te vatten. Ik schrik er van wanneer agenten aangeven gemiddeld 60 procent van hun tijd achter hun bureau en hun computer zitten. De bureaucratie moet echt worden teruggedrongen, maar liefst 84 procent van de agenten heeft hier last van!”

Waar de politie efficiënter kan werken moet dat zeker gebeuren, vindt ook Van Lunteren: “Maar als dat besparingen oplevert dan moet dat geld terugvloeien naar de politie zelf. Veiligheid op straat en leefbaarheid is uiterst belangrijk voor mensen.” Volgens Van Lunteren zou de burgemeester niet alleen staan in zijn protest, verschillende burgemeesters van grote steden en ook korpsbeheerders gingen Van der Velden al voor in het protest tegen de bezuinigingen. Van Lunteren: “Burgemeester Van der Velden moet met de gemeenteraad, met de politiechefs en met korpsbeheerder en collega-burgemeester Opstelten uit Tilburg één vuist te maken tegen de bezuinigingen. Politiek Den Haag had de onzalige plannen om 190 miljoen per jaar te bezuinigen. Dat gaat gegarandeerd ten koste van het blauw op straat en dat kunnen we echt niet hebben. Met de val van het kabinet Balkenende IV en de verkiezingen in het vooruitzicht is er een nieuwe kans deze kaalslag bij de politie te voorkomen. Van der Velden moet nu in actie komen, in het belang van de leefbaarheid in de wijken.”

Het rapport 'De Bredase agent aan het woord'

U bent hier