h

Geslaagde ledenbijeenkomst in Breda met kandidaten partijbestuur

7 februari 2024

Geslaagde ledenbijeenkomst in Breda met kandidaten partijbestuur

Foto: SP

Woensdag avond zijn de leden van de Bredase SP afdeling samen gekomen. Zoals gewoonlijk hebben de fractie en het bestuur verantwoording afgelegd over dat waar zij de afgelopen maand bezig mee zijn geweest. Ook zijn er een kandidatencommissie voor een nieuw bestuur en een kascontrolecommissie voor de jaarrekening in functie verkozen.

Maar het belangrijkste onderdeel van de avond was natuurlijk de bestuurskandidaten die op bezoek waren. Deze kregen eerst de kans zich om de beurt zich voor te stellen waarna ze vragen uit de zaal konden beantwoorden. Bestuurslid van der Bruggen over de avond: "Allereerst wil ik de kandidaten bedanken voor hun komst naar het mooie Breda. We hebben goede gesprekken gevoerd die onze keuze voor het partijbestuur echt hebben geholpen. Mooi om onze partijdemocratie zo levendig te zien, ook hier in Breda"

U bent hier