h

Raad stemt unaniem in met SP motie woonwagenbewoners

22 juni 2023

Raad stemt unaniem in met SP motie woonwagenbewoners

Foto: Inge Verdaasdonk

Vanavond is er unaniem ingestemd met de SP motie die oproept tot nieuw woonwagen- en standplaatsenbeleid. De publieke tribune was goed gevuld omdat de mensen zelf wilden horen wat de raad vanavond ging beslissen. Ze hoorden toezeggen dat het uitbreiden van standplaatsen eindelijk gaat gebeuren!

Mooi hoe samenwerken met woonwagenbewoners en kermisexploitanten een eigen woonbehoefteonderzoek heeft opgeleverd en:

* Er gaan 17 plaatsen bij komen op bestaande locaties
* Inschrijven voor een standplaats kan vanaf nu wel
* Inschrijving, toewijzing, uitbreiding en waarborgen van behoud woonwagencultuur
* Gemeente gaat beschrijven met wie er op zoek gegaan kan worden naar nieuwe locaties als hier behoefte aan is 
* Gemeente neemt faciliterende en ondersteunende rol bij initiatieven, plannen en ontwikkelingen vanuit doelgroep zelf.

U bent hier