h

SP komt op voor wijk- en dorpsbladen

26 april 2022

SP komt op voor wijk- en dorpsbladen

Foto: Wijkblad Princenhage

De Bredase SP vindt het van groot belang dat bewoners van hun wijk of dorp goed weten wat er in hun buurt speelt. Wijk- en dorpsbladen spelen hierin een belangrijke rol. Helaas moesten wij onlangs lezen dat het papieren dorpsblad Princenhage stopt na 55 jaar. Dat terwijl het blad door veel mensen uit Princenhage als waardevol wordt gezien.

Het blad is door teruglopende advertentie-inkomsten onrendabel geworden. Het doek is niet alleen voor het blad van Princenhage gevallen, maar eerder ook voor o.a. weekblad Nieuw-Ginneken en Modern Prinsenbeek. Andere wijk- en dorpsbladen verkeren in zwaar weer. Dit mag niet het einde worden van papieren wijk en dorpsbladen. Daarom heeft de SP samen met het CDA hierover vragen gesteld aan het college:

https://breda.notubiz.nl/document/11427518/1/Raadsragen+CDA+en+SP_210420...

U bent hier