h

Ventilatie op Bredase scholen op orde?

12 januari 2022

Ventilatie op Bredase scholen op orde?

Foto: SP

De scholen in het basis- en voorgezet onderwijs werden op 10 januari heropend voor fysieke lessen. In de media is er veel aandacht voor ventilatie op scholen; o.a. door commissie Platform Perspectief Jongeren en de vakbonden. Om de scholen veilig te openen tijdens deze coronapandemie is het nodig dat de ventilatie goed op orde is. Dat stelt strenge eisen aan schoolgebouwen en het openzetten van ramen in de winter om voldoende ventilatie te borgen is niet toelaatbaar. Reeds in 2020 stelde Breda Beslist een reeks vragen over ventilatie en de Bredase SP stelt nu vervolgvragen.

Zo wil de Breda SP onder andere weten van het college of er een subsidieregeling voor scholen is om de ventilatie te verbeteren en zo ja, hoeveel Bredase schoolbesturen daar gebruik van hebben gemaakt. Hoeveel schoolgebouwen voldoen aan de richtlijnen m.b.t. luchtverversing zoals die staan in het “Programma van Eisen Frisse Scholen 2021”? En binnen welke tijd voldoen alle gebouwen aan luchtkwaliteit klasse B? En, in het licht van de pandemie, welke prioriteit heeft dit voor het college?

Het werken in een gezonde school is namelijk zowel voor de leerlingen als het onderwijspersoneel van groot belang. Om de scholen veilig te openen tijdens deze coronapandemie is het nodig dat de ventilatie goed op orde is. Dat stelt strenge eisen aan schoolgebouwen en het openzetten van ramen in de winter om voldoende ventilatie te borgen is niet toelaatbaar. Het werken in een gezonde school is zowel voor de leerlingen als het onderwijspersoneel van groot belang. Er zijn maar weinig werkplekken in het land waar 31 mensen samenwerken in een afgesloten ruimte van maximaal 64 m2.

Lees hier de: Raadsvragen ventilatienormen in het onderwijs

U bent hier