h

College komt toezegging niet na: uitzonderingen kostendelersnorm niet geregistreerd

8 december 2021

College komt toezegging niet na: uitzonderingen kostendelersnorm niet geregistreerd

Foto: SP

Het college moest inderdaad constateren dat zij hun toezegging niet adequaat verwerkt hadden. Wel gaat men het nu met spoed regelen, zodat vanaf begin 2022 de uitzonderingen op de kostendelersnorm wel geregistreerd gaan worden.

Er was eerder toegezegd door het college dat per 1 januari 2021 de uitzonderingen op de kostendelersnorm bijhouden zouden gaan worden, zodat de raad kon controleren hoe vaak de uitzondering werd toegepast. De fractie van SP Breda kreeg de indruk dat dat niet gebeurde en stelde dus vragen. In de beantwoording van de vragen moest het college toegeven dat dit inderdaad niet gebeurd was. Ook het inschatten van het aantal gemaakte uitzonderingen was erg lastig, maar het college denkt dat er in zo'n 1% a 3% van de gevallen maatwerk geleverd is, zoals ook het geval is een aantal andere gemeenten. 

Uit de antwoorden kan tevens opgemaakt worden dat er helaas nauwelijks gebruikt gemaakt wordt van het ruimhartig toepassen van de uitzonderingsmogelijkheden. Er wordt nl benadrukt dat uitzonderingen op de kostendelersnorm binnen de huidige wettelijke kaders weliswaar mogelijk zijn, maar dat dit altijd tijdelijk is en dat het specifieke gevallen betreft. De veronderstelling van de SP dat het ruimhartig toepassen van de uitzonderingsmogelijkheden verlichting in de wooncrisis zou kunnen bieden, wordt dan ook in twijfel getrokken door het college.

Lees hier alle vragen: Raadsvragen Uitzonderingen kostendelersnorm zijn toch niet geregistreerd.
en de antwoorden: Antwoorden raadsvragen Uitzonderingen kostendelersnorm zijn toch niet geregistreerd.

U bent hier