h

Toekomstbestendige wijk- en dorpsraden

23 november 2021

Toekomstbestendige wijk- en dorpsraden

Daarover gaat de bespreeknotitie van SP Breda die op donderdag 18 en 25 november in de Gemeenteraad Breda besproken zal worden. We beginnen met de beeldvorming waarvoor we een oproep doen aan alle wijk- en dorpsraden om in te komen spreken en hun visie op de notitie en de toekomst te geven. Aanmelden hiervoor kan via raadsgriffie@breda.nl Tot donderdag! 

#BredavanIedereen

Inleiding

Alhoewel de rol van wijk- en dorpsraden in de loop der jaren is veranderd, betekent dat allerminst dat zij zijn uitgespeeld. Met deze bespreeknotitie willen we - los van incidenten en de waan van de dag - bespreken hoe we samen bij kunnen dragen aan wijk- en dorpsraden met een duidelijke rol, aantoonbaar draagvlak en die optimaal worden gefaciliteerd door de gemeente.

Hiervoor willen we met deze bespreeknotitie een drietal thema’s aan de orde stellen:
1. Respect voor elkaars rol
2. Aantoonbaar draagvlak onder bewoners
3. Faciliteren van wijk- en dorpsraden

Na het beschrijven van de aanleiding voor deze bespreeknotitie, een korte voorgeschiedenis en de huidige situatie komen deze thema’s aan bod, waarbij we ook oplossingsrichtingen aandragen. Deze bespreeknotitie is echter geen blauwdruk van hoe het moet, maar slechts een vertrekpunt voor de discussie. Een discussie die nu incidenteel via de (social) media wordt gevoerd in plaats van waar die wat ons betreft thuishoort, namelijk in de raadszaal.

Lees verder: Bespreeknotitie SP Toekomstbestendige wijk- en dorpsraden

U bent hier