h

Beantwoording raadsvragen over uithuisplaatsing Bredase kinderen

26 november 2021

Beantwoording raadsvragen over uithuisplaatsing Bredase kinderen

Foto: SP

Onlangs bleek dat er 1115 kinderen van slachtoffers van het kinderopvangtoeslagenschandaal gedwongen uit huis geplaatst zijn de laatste 5 jaar. En dit aantal is nog velen malen hoger als we alle uithuisplaatsingen sinds de start van het schandaal tot nu toe in kaart zouden laten brengen. En dus ook de zogenaamde vrijwillige uithuisplaatsingen zouden mee tellen. 

Redenen genoeg voor de SP Fractie om hierover het college van B&W van Breda middels raadsvragen aan de tand te voelen. Zo wil de SP o.a. weten of en zo ja, hoeveel kinderen er in Breda zijn wiens ouders slachtoffer zijn van het kinderopvangschandaal en hoeveel van deze kinderen uithuisgeplaats zijn. Tevens is het belangrijk voor de SP om er achter te komen welke rol en stappen het college voor zichzelf ziet om deze kinderen en hun ouders alle kansen te geven op een succesvolle hereniging. En ook waar Bredaase ouders, die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal zich kunnen melden als ze hulp nodig hebben bij (dreigende) uithuisplaatsingen van hun kinderen.

De nieuwsberichten over de 1115 uit huis geplaatste kinderen hebben de rechtvaardigheid en juistheid van uithuisplaatsingen van kinderen in zijn algemeenheid ook onder de aandacht gebracht. Vandaar dat de SP fractie daarover ook meteen diverse raadsvragen daarover gesteld heeft.

Lees alle vragen:
Raadsvragen SP uithuisplaatsingen Bredase kindern
en de antwoorden: Beantwoording raadsvragen uithuisplaatsing Bredase kinderen

U bent hier