h

Omgevingsvisie socialer gemaakt dankzij SP

23 oktober 2021

Omgevingsvisie socialer gemaakt dankzij SP

Foto: Dirk Uijl

Donderdagavond is de omgevingsvisie, de basis voor alle ruimtelijke plannen voor de komende 20 jaar, in de gemeenteraad behandeld. Daarbij is een voorstel van de SP aangenomen voor een Fonds Sociale Woningbouw. Fractievoorzitter Inge Verdaasdonk: “De afgelopen jaren zijn er netto nul sociale woningen bijgekomen. Dat terwijl ontwikkelaars wel de ene na de andere onbetaalbare woning hebben neergezet. Met dit fonds moeten ontwikkelaars geld gaan storten als ze zelf niet of te weinig sociaal bouwen, zodat we eindelijk weer betaalbare huizen krijgen!” De omgevingsvisie is daardoor een stuk socialer geworden, waardoor de SP uiteindelijk voor heeft gestemd.

Naast dit voorstel zijn ook voorstellen van de SP aangenomen die ervoor zorgen dat bestaande bedrijventerreinen verbeterd worden, en dat studenten op de campus kunnen gaan wonen. Woordvoerder Michel Verschuren: “Daarmee hebben we belangrijke onderwerpen toegevoegd en lukt het hopelijk om alle bedrijven die naar Breda willen komen op de bestaande bedrijventerreinen te vestigen.”

Op dezelfde avond is ook de visie op hoogbouw behandeld. De SP een voorstel voorbereid die de bouw van pronktorens ten koste van de huidige bewoners moest voorkomen. Helaas is dat voorstel weggestemd, waardoor mensen in bijvoorbeeld de Kemelstede nu nog steeds het risico lopen dat hun historische woonhofje straks in de schaduw van een megalomaan project komt te liggen. Daarom heeft de SP tegen de hoogbouwvisie gestemd.

U bent hier