h

Bezwaarcommissie toch niet wegbezuinigd!

5 augustus 2021

Bezwaarcommissie toch niet wegbezuinigd!

Foto: Dirk Uijl

Het college van Breda heeft de gemeenteraad een voorstel gestuurd waarin een onafhankelijke bezwaarcommissie blijft bestaan, terwijl die eerst nog wegbezuinigd moest worden. Fractievoorzitter Inge Verdaasdonk reageert voorzichtig positief: “Het is ons er nooit om gegaan dat de huidige situatie niet mocht veranderen. Maar we willen wel dat er een onafhankelijke partij blijft die kan beoordelen of klachten van inwoners terecht zijn.” Na de zomer neemt de gemeenteraad een beslissing over het voorstel.

In het nieuwe voorstel verdwijnen de verschillende bezwaarcommissies die nu bestaan, en komt er één overkoepelende commissie. Voordat inwoners daar terecht kunnen, komen ze eerst bij een vakjurist terecht. “Daarmee zie je dat er wel een drempel en ambtenaar zit voordat je bij de commissie komt, dat maakt het systeem kwetsbaar. Daar gaan we dan ook graag het debat over aan met het college en de raad.” De SP blijft overigens tegen het bezuinigen op de bezwaarschriftencommissie. Goede bescherming van onze inwoners mag geld kosten.

U bent hier