h

Meer oog voor sociale kant mobiliteit

1 februari 2021

Meer oog voor sociale kant mobiliteit

Foto: Dirk Uijl / Noordelijk Rondweg

Bij het debat over de mobiliteitsvisie heeft de gemeenteraad ingestemd met de motie van de SP die het college opdraagt om bij nieuwe ontwikkelingen rekening te houden met de sociale kanten van mobiliteit. Woordvoerder Dirk Uijl: “Je ziet dat concepten als deelauto’s en huurscooters zich vooral op de yuppenwijken richten, terwijl je wilt dat ook kwetsbare wijken, onze dorpen en het buitengebied profiteren van nieuwe ontwikkelingen. Ik ben blij dat de gemeenteraad die mening deelt met de SP!”

De SP maakt zich al langer hard voor de sociale kant van mobiliteit. “Het is niet alleen maar een discussie over wel of geen asfalt. Als je in een uur reizen nauwelijks ergens kunt komen omdat de voorzieningen er niet zijn, maak je minder kans op werk of wordt het deelnemen aan het sociale leven moeilijker.” Naast dit voorstel is er ook een motie aangenomen die het college opdraagt om de Singels te ontlasten. Het voorstel van de SP om een proef te starten met gratis OV voor senioren was voor veel partijen helaas nog een brug te ver.

U bent hier