h

Verklaring van het landelijke SP partijbestuur

12 februari 2020

Verklaring van het landelijke SP partijbestuur

De SP maakt in Breda een moeilijke tijd door. Na de tumultueus verlopen ledenvergadering van 22 januari heeft het partijbestuur zich genoodzaakt gezien om tijdelijk in te grijpen in de zelfstandigheid van de afdeling, om weer in relatieve rust te kunnen gaan bouwen aan een gezonde en actieve SP-afdeling. Een afdeling waar wij op een respectvolle manier met elkaar communiceren. Waar alle leden zich gehoord en gewaardeerd voelen; waar "wij en zij" vervangen is door "samen". Een afdeling waar we zij aan zij staan voor een betere wereld in plaats van dat de focus ligt op onderlinge verschillen.
 

Tegelijkertijd wordt door het partijbestuur het proces voor het nemen van maatregelen tegen leden die in de onderlinge discussie zich ontoelaatbaar hebben gedragen voortgezet. Dit is een proces wat zorgvuldig plaats moet vinden conform de binnen de partij en het verenigingsrecht geldende procedures.

Om te onderzoeken wat er ten grondslag heeft gelegen aan de huidige situatie en wat er nodig is om weer als zelfstandige afdeling te kunnen fungeren heeft het landelijk partijbestuur een "commissie van goede diensten" ingesteld en gevraagd om de afdeling te ondersteunen in dit proces. Deze commissie heeft onder andere als opdracht meegekregen om op korte termijn bestuursverkiezingen te organiseren (en als kandidatencommissie te fungeren) zodat de afdeling weer over een voltallig en goed functionerend bestuur kan beschikken. De commissie bestaat uit:

Merian Marijnissen, regiovertegenwoordiger Noord-Brabant West / Lid partijbestuur Theo Coskun, regiovertegenwoordiger Rijnmond & Drechtsteden / Lid partijbestuur Johan Kwisthout, mede-oprichter SP Breda / voormalig raadslid en voorzitter SP Breda

Samen komen we deze vervelende tijd weer te boven. Juist nu is een sterke SP hard nodig!

Partijbestuur SP

U bent hier