h

SP zeer kritisch op College vanwege gebrekkige informatie

17 juni 2019

SP zeer kritisch op College vanwege gebrekkige informatie

Foto: SP

Tijdens het interpellatiedebat over de manier waarop Breda subsidies verdeeld - de Thematafels - heeft de SP in zeer scherpe woorden de werkwijze van het college veroordeeld. Aanleiding was een uitspraak van de rechter die stelde dat Breda in strijd met de wet subsidies verdeeld, waardoor onder andere kleine projecten het onderspit delven. Het college heeft deze vernietigende uitspraak een maand lang onder de pet gehouden. Dirk Uijl, die namens de SP het woord voerde: “Het is onacceptabel dat het college deze informatie niet gewoon met de raad heeft gedeeld. Dat wijst erop dat de wethouders óf hoopten dat de raad er nooit achter zou komen, óf dat ze het politiek inzicht van een stoeptegel hebben. En ik weet niet wat erger is.” De Motie van Teleurstelling die de SP indiende, werd door bijna de voltallige oppositie gesteund.

 

Gedurende het debat werd pijnlijk duidelijk dat het college geen goed antwoord had op de vraag waarom zeer explosieve uitspraak van de rechter niet meteen met de raad werd gedeeld. Met de kennis van nu zouden we het anders hebben gedaan was steeds het antwoord. Uijl: “Met de kennis van de toekomst is het altijd makkelijk het verleden te voorspellen. Ik wil weten wat de afweging op het moment zelf was. Alleen dan kan ik een inschatting maken of dit college in het vervolg wel gewoon alle informatie eerlijk deelt!” 

 

De SP heeft tijdens het debat gesteld dat zij het college zeer kritisch zal gaan controleren bij de aanpassingen aan de Thematafels worden gemaakt. 

U bent hier