h

Kom eindelijk eens met regels voor Airbnb

9 november 2018

Kom eindelijk eens met regels voor Airbnb

Foto: Airbnb

Naar aanleiding van een bijeenkomst in Oosterhout verschijnen in de media weer allerlei berichten over Airbnb en de roep om dit te reguleren. SP-raadslid Dirk Uijl plaatst deze discussie graag in historisch perspectief: “Nadat ik hier begin 2017 al over aan de bel trok, kwam iedereen tot de conclusie dat we maatregelen moesten nemen. We zouden dat jaar nog wat horen. We zijn inmiddels anderhalf jaar verder, en we wachten nog steeds op deze maatregelen. Gelet op de lange geschiedenis roep ik daarom de wethouder op om onderhand eens vaart te maken.” In de schriftelijke vragen die Uijl nu aan het stadsbestuur stelt, haalt hij nog meer plannen aan die zijn toegezegd. Zo heeft de gemeenteraad destijds, met steun van de SP, om een visie op overnachten gevraagd. “Zou ook in 2017 nog naar de raad gestuurd worden. Maar nu, eind 2018, wachten we hier nog steeds op.” merkt Uijl op. Ook deze visie hoopt hij gauw te kunnen ontvangen van de gemeente.

Airbnb is in sommige steden zo gigantisch groot dat het ontwrichtend werkt. Hele straten worden onleefbaar voor gewone inwoners, huizenprijzen gaan door het dak doordat beleggers panden opkopen om er illegale hotels in te starten, en terwijl hoteliers aan allerlei eisen moeten voldoen en toeristenbelasting afdragen hoeft een Airbnb nergens aan te voldoen. 

Tegelijkertijd trekt Uijl het probleem breder. Airbnb is één van de uitwassen van de zogeheten platformeconomie. Dit zijn bedrijven die zelf geen aanbod hebben, maar een platform maken waarop anderen hun waar of dienst kunnen aanbieden en kopen. Marktplaats is hier een mooi voorbeeld van. Maar er zijn ook minder mooie voorbeelden. Airbnb maar bijvoorbeeld ook Uber, het taxiplatform dat ervoor zorgt dat werknemers uitgeknepen worden. Uijl: “We hebben onlangs als gemeenteraad besloten dat we onze goede hardwerkende taxichauffeurs willen beschermen tegen wanpraktijken met de invoering van een taxikeurmerk. Maar als Uber besluit om uit te breiden naar Breda, moeten gewone taxichauffeurs betalen voor een keurmerk dat niks meer waard is. Want ze worden dan door Uberchauffeurs uit de markt gedrukt. Ik wil weten wat het college voor onze taxichauffeurs wil gaan doen.”

Reactie toevoegen

U bent hier