h

Gemeente en Ennatuurlijk beloven bewoners Kesteren beterschap

12 oktober 2018

Gemeente en Ennatuurlijk beloven bewoners Kesteren beterschap

Foto: SP

SP Breda en buurtgenoten besloten een bewonersavond te organiseren. Ennatuurlijk en gemeente Breda waren bereid om mee te praten. Op woensdagavond 10 oktober besloten een groot aantal bewoners langs te komen. Burgerraadslid Michel Verschuren (SP) trapte af met een korte samenvatting van de opgehaalde punten en Ennatuurlijk gaf aan waarom de werkzaamheden nodig waren en bood excuses aan voor de storingen in het verleden. De renovatie had eerder plaats moeten vinden. Gijs van Heijster van Ennatuurlijk gaf ook aan dat “de werkzaamheden zelfs meer impact hebben dan werkzaamheden aan de riolering.” Gemeente en Ennatuurlijk beloofden meer af te gaan stemmen, zodat wijkverbetering en werkzaamheden beter samenvallen. Ennatuurlijk nam de vele klachten over communicatie zeer serieus en beloofde daarin beterschap

: Zoals een overzichtspagina op de website waarbij men gemakkelijk meer informatie kan vinden over de werkzaamheden. Verschuren: “De bewoners snakten eigenlijk naar twee dingen. Duidelijkheid en vertrouwen. Vertrouwen dat zij er als buurt toe doen, dat hun meldingen opgepakt worden en duidelijkheid over wanneer hun meldingen opgepakt worden.”

Tijdens de avond liepen de emoties soms op, veel buurtbewoners voelen zich niet gehoord, terwijl zij al jaren meldingen doorsturen aan de gemeente. Vooral de verkeersonveiligheid werd sterk gevoeld en in de Diderica Mijnssenstraat heeft men stevige overlast van de bomen op het plein, tot wanhoop toe. SP, gemeente en bewoners van die straat gaan verder met elkaar om dit op te lossen. Ook kreeg een buurtbewoner een mooie toezegging. Zijn plan om een drempel aan te leggen in de bocht Kesterenlaan-Laaghamlaan gaat serieus onderzocht worden door verkeersdeskundigen van de Gemeente.

Enkele weken geleden ging SP Breda met de bewoners van de Laaghamlaan in gesprek. Zij waren de eerste buurt van de Haagse Beemden waar er grootschalige renovatiewerkzaamheden plaatsvonden aan het stadsverwarmingsnetwerk. De overlast van de werkzaamheden was groot. Zo was er geluidsoverlast van pompen, onbereikbare afvalcontainers en zijstraten en lag met bitumen vervuild zand dagen op straat.

SP Breda kijkt tevreden terug op de avond met een aantal toezeggingen van de gemeente en Ennatuurlijk. Verschuren ziet met vertrouwen tegemoet dat voor de andere buurten de gemeente en Ennatuurlijk goed vooraf communiceren en luisteren naar de bewoners: “Mensen maken de stad en wie weten beter wat er in de buurt leeft, dan de bewoners. We blijven er bovenop zitten, zodat de wensen van de bewoners ook gerealiseerd worden en de werkzaamheden goed gecommuniceerd worden en zo min mogelijk overlast veroorzaken.” Hij benadrukt dat de contacten met alle betrokkenen goed zijn en dat dit een basis is voor verdere samenwerking tussen buurt, gemeente en Ennatuurlijk.

Reactie toevoegen

U bent hier