h

Zonnepark Bavelse Berg: Toch voorrang voor omwonenden

2 september 2018

Zonnepark Bavelse Berg: Toch voorrang voor omwonenden

Foto: SP

Naar aanleiding van de beeldvormende sessie van donderdag 23 augustus jl. over het aan te leggen zonnepark bij de Bavelse Berg vroeg burgerraadslid Michel Verschuren of de omwonenden van het Zonnepark voorrang krijgen bij het inschrijven op het zonnepark. Rooftop Energy en wethouder De Beer konden dat niet beloven.

De SP hoopte van wel. “Het park mag dan een hoop groene stroom leveren, het uitzicht op de Bavelse Berg wordt toch echt blauw en daarmee hebben de omwonenden vooral de lasten en niet de lusten”, aldus Verschuren. In de lokale media werd er driftig geschreven over bovenstaand feit.

Een week later tijdens de oordeelsvormende sessie was de mening van Rooftop Energy gewijzigd. Met behulp van het aanwijzen van postcodegebieden konden bewoners toch voorrang krijgen. Ook wethouder De Beer kon niet genoeg benadrukken dat met de door de Raad uitgegeven verklaring van geen bedenkingen en straks de vergunning, het werk van de Gemeente er nog niet op zit. We houden nauwlettend in de gaten of Rooftop Energy haar verplichtingen nakomt richting de omwonenden en het feit dat omwonenden prioriteit krijgen bij het intekenen op het project. Zo hebben zij niet alleen de lasten maar ook de lusten van een prachtig project voor groene stroom. Eén waarmee Breda weer een stukje dichterbij haar klimaatdoelstellingen komt.

Wel bleek uit het proces van communicatie naar omwonenden dat de gemeente daar nog een slag in kan maken. Zowel bij het zonnepark als bij het bouwen van een school in Bavel was de klacht van omwonenden die een zienswijze hadden ingediend dat de communicatie vanuit het Stadskantoor niet lekker liep. Reden voor SP Breda om samen met het CDA en GroenLinks de communicatie als het gaat om bestemmingsplannen tussen betrokken en gemeente te agenderen. Verschuren is daar blij mee: “Mensen maken de stad. Het is van groot belang dat inwoners zich kunnen laten horen en mee kunnen denken met plannen die hun buurt ingrijpend wijzigen.” Verschuren wijst er ook op dat de omgevingswet een speerpunt is van de coalitie in hun bestuursakkoord.

Reactie toevoegen

U bent hier