h

Inge Verdaasdonk in debat tijdens reünie oud-raadsleden

3 september 2018

Inge Verdaasdonk in debat tijdens reünie oud-raadsleden

Foto: Yvonne De Heer-Seveke

Zaterdag was er de tweejaarlijkse reünie voor oud-raadsleden. SP-raadslid Inge Verdaasdonk was gevraagd om daar te reageren op het bestuursakkoord nadat wethouder Boaz Adank (VVD) eerst het beleid had verdedigd. In haar toespraak en het aansluitende debat sprak Verdaasdonk over de keuze van dit VVD-college om ‘centen boven mensen’ te stellen: “Dit motiveert ons tot op het bot om op te komen voor de mensen waarvoor niet alles komt aanwaaien. De SP is er voor alle Bredanaars want de stad is van hen. Breda van iedereen!”

Lees onderstaand de hele toespraak van Inge Verdaasdonk        

“Even terug naar hoe dit bestuursakkoord begon. Nog niet zolang geleden waren we aan elkaar verbonden in een coalitie, door een verstandshuwelijk. Dat huwelijk is heroverwogen door de VVD en deze heeft besloten van ons te scheiden. Deze breuk is er geen van lef en liefde, maar een van kiezen voor centen boven mensen en harteloos hard onderhandelen. En daarmee moet ik de VVD feliciteren, jullie hebben heel goed onderhandeld, en heel goed het goud eigenhandig gecreëerd en verdeeld. Al hadden wij graag ons verstandshuwelijk voortgezet, is het duidelijk dat onze wegen nu van elkaar zijn gescheiden. 

Dit bestuursakkoord kunnen wij niet akkoord vinden. Dit bestuursakkoord is er één waardoor wij de komende jaren hard  zullen opkomen voor de mensen waarvoor niet alles komt aanwaaien. Voor de kwetsbare mensen welke afhankelijk zijn van hulp bij zorg, inkomen en werk. Voor alle Bredanaars want de stad is van hen! Breda is Van iedereen.

Potentieel goud hebben we in handen, daarmee begint het bestuursakkoord. Waar dat goud dan precies zit? Wel knap hoe we gelijk beginnen over edelstenen in plaats van mensen. Zonder mensen is goud aardig waardeloos, een simpel stukje steen. Respect, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, vertrouwen, vrijheid en ruimte voor iedereen vormen de basis van ons handelen tijdens deze bestuursperiode. Mooie zin uit het akkoord...  natuurlijk zijn wij totaal niet tegen deze mooie waarden, we hadden deze zin zelf kunnen schrijven. Het vormt de basis van dit akkoord, nu eens kijken of deze basis ook terug is te vinden. Naast het goud natuurlijk.

Het goud zit niet in het sociaal domein want daar moet op bezuinigd worden, en niet zo’n beetje ook: € 40 miljoen gaat er minder naar het sociale domein. Door onder andere te kijken hoe ze beter aan de knoppen kunnen draaien, dus vanuit wantrouwen meekijken en zo op de stoel van professionals gaan zitten met maar één doel: bezuinigen! Wat een arrogante manier van bezuinigen... Het is gewoon keihard centen boven mensen zetten door te zeggen dat er geen cent naar het sociaal domein mag gaan dan dat er vanuit Den Haag binnenkomt. Is dat rechtvaardig? Hebben mensen minder zorg nodig? Als Den Haag minder overmaakt? Duidelijk geen goud en weinig mooie waarden te vinden in dit akkoord op dat domein.

Ook niet te vinden in de sociale woningbouw want die rekening ligt bij woningcoöperaties zelf. Lekker makkelijk wegschrijven, of over de schutting gegooid. Maar waar is dan toch dat goud te ontdekken? Het goud zit wel in een bak water, een topsporthal en andere stenen van rechts. Zoals natuurlijk huizen in de vrije sector, hoeveel Bredanaars kunnen die betalen? Verreweg de meeste niet. Dus wie heeft er goud in handen of meer naar wie gaat ons Bredase goud? Misschien naar de bevriende projectontwikkelaars die zich weer mogen buigen over prestigeprojecten van onze rechtse hobbyisten in Breda? Die graaien met gemak in een paar slagen de halve goudkist leeg. En waar komt dat goud wat we schijnbaar in handen hebben eigenlijk vandaan? Volgens de VVD letterlijk uit de grond in Breda. Het grondbedrijf heeft blijkbaar € 14 miljoen aan echt goud in de grond zitten. Hopelijk blijkt het geen drijfzand want dan staat het hele Bredase woonbeleid al op instorten voordat de eerste steen gelegd is.

En echt ik en wij binnen de SP hebben echt niks tegen rijkdom. Op basis van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, mag iedereen van mij heel veel goud ontvangen. Ik ben wel tegen armoede, zeker  in deze rijke stad vol goud, dan is armoede onrechtvaardig! Mensen in armoede leven minder lang en kunnen door hun armoede minder goed functioneren. Armoede is niet genetisch maar wel erfelijk. Generaties die armoede overdragen op elkaar en nooit goud zien.

Dit VVD-college ziet ze duidelijk als een stel luie profiteurs. En denkt dat op te lossen door de slavenarbeid in Breda een nieuw leven in te blazen. En nee, natuurlijk zo noemen ze het niet. Maar komt het wel op neer. De Rotterdamse aanpak op zijn Bredaas, terwijl de Amsterdamse aanpak er één is van hoop en vertrouwen. Wat in mijnogen meer past bij lef en liefde. Maar deze menselijke variant is natuurlijk niet gekozen. Centen boven mensen. Want we hebben immers goud in handen, tenminste als we bezuinigen op mensen die toch al het minste hebben. Terwijl armoede, zo blijkt keer op keer uit onderzoek, geen gebrek aan karakter is maar een gebrek aan geld! 

Mag ik even terug naar de eerste zin die ik aanhaalde uit het bestuursakkoord respect, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, vertrouwen, vrijheid en ruimte voor iedereen vormen de basis… Deze waarden zijn dus niet wederkerig. Ze tellen niet voor mensen in de bijstand, daar mag men respectloos en op basis van wantrouwen hun vrijheid en ruimte van inperken. Mensen in de bijstand kunnen niets terug doen wat de rijkdom in Breda zal doen afnemen. Is het bij dit VVD-college opgekomen dat je misschien wat goud kan delen met de armste in je stad, en dat je daarvan niet eens armer wordt maar wel socialer? Nee natuurlijk niet, het goud is alleen voor de rijke mensen. 10% in Breda leeft in armoede, daarvan zijn 4000 kinderen. Deze kan je niet als lui en profiterend afschilderen. Maar nergens zie ik in het stuk het lef of de liefde voor deze groep kinderen om ze gelijkwaardige kansen te bieden op ook een beetje Breda’s goud.

Breda verhard, en nee niet omdat de wereld verhard, maar omdat dit VVD-college daar keuzes toe maakt. Repressie boven de menselijke waardigheid. Niks vanuit vertrouwen en respectvol omgaan met elkaar, niks vrijheid en ruimte voor iedereen. Er gaat voortaan keihard opgetreden worden, en dat het liefst met bewapende boa’s. Repressie leidt tot uitsluiten en opsluiten i.p.v. insluiten en vertrouwen, vrijheid en ruimte voor iedereen. Dak- en thuislozen moeten eraan wennen dat ze worden opgejaagd. Bedelen mag nergens meer in Breda, en echt ik wil niemand aanzetten tot bedelen, het is mensonterend om te moeten bedelen in een stad die goud in handen heeft. Slapen in het bos mag ook niet. Dat is dus opjagen en verjagen, kop in  het zand politiek.

Misschien toch iets doen met sociale woningbouw, zodat er voor iedere Bredanaar de ruimte en vrijheid is om een huis te huren of kopen in onze prachtige stad. Maar nee dit college bouwt liever huizen van minimaal een half miljoen. De wachtlijsten voor sociale woningbouw staan al zo onder druk, en de schaarste zal enkel toenemen. Maar daar zal dit college niet wakker van liggen, zij bewaken hun goud goed en weten dat er met sociale woningbouw geen groot goud binnen te harken is.. en dat is dan de rechtvaardige basis in dit akkoord? Woningen: 1200 sociaal en 1800 voor inkomens tussen 3600 en 4500 euro per maand. Ach nee ik geloof niet meer in sprookjes: die 1200 woningen moeten de woningcoöperaties zelf ophoesten. Want goud deel je niet met hen die niet al rijk zijn, en zijn dus financieel niet gedekt in het akkoord. En die 1800 huizen gaan vast meer kosten dan 2 ton... wat je met een modaal inkomen helemaal niet kan betalen. 

U hoort het vast al, er is een groot verschil in enthousiasme over dit akkoord tussen de VVD met dit college en ons als SP. Als ze niet achter de muur van het kasteel waren gaan zitten maar met mensen in de stad hun akkoord hadden besproken dan wisten ze dat de hogeschool geen introfeesten in de binnenstad wil, en mooi verzonnen hoor om dan nu pas hun jongeren afdeling handtekeningen te laten scoren om alsnog draagvlak te proberen creëren voor dit achter de kasteelmuren bedachte plan… een  Studentenburgermeester?? Wie zit daarop te wachten, is misschien redelijk ouderwets en krijgen we dan  ook studenten-wethouders en studenten-raadsleden.. en, nou ja u begrijpt het al, klinkt niet echt als iets voor studenten. Dan hadden ze geweten dat de woningcorporaties helemaal geen geld op de plank hebben liggen voor 1200 woningen. Zeker niet met de Blokbelasting en straks ook nog vennootschapsbelasting die er aankomt.

En dan nog even een positieve noot, Mooi om te zien hoe onze voormalige SP-wethouder wordt gekopieerd. Onze fietsende wethouder is niet overtroffen of geëvenaard, en ik moet er even aan wennen dat het geen wapperende manen in de wind zijn maar een net pak met nette schoenen ploeterend over een weiland op werkbezoek. Het worden nog mooie maanden zo voor ons in de oppositie, waarbij wij wel luisteren naar onze Bredanaars, de gewone mensen in de stad, en hun verhalen en geluiden zullen we meenemen de raadszaal in, zoals dat past bij de rol van volksvertegenwoordiger.

Reactie toevoegen

U bent hier