h

Minister legt verantwoordelijkheid korten huishoudelijke hulp bij Breda

4 september 2018

Minister legt verantwoordelijkheid korten huishoudelijke hulp bij Breda

De gemeente moet de aanbieders van huishoudelijke hulp erop aanspreken indien contractuele afspraken niet worden nagekomen. Dat zegt minister Hugo de Jonge (VWS) in antwoord op Kamervragen van de SP naar aanleiding van Tzorg.

Deze zomer kwam aan het licht dat alleen al bij Tzorg, 130 Bredanaars niet de huishoudelijke verzorging hebben gekregen waar zij recht op hebben. “De minister wijst er ook op dat het aan de gemeenteraad is het college te controleren op de adequate uitvoering van beleid”, constateert SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Die rol pak ik graag en wil dan ook een debat hierover in de eerstvolgende debatraad. Het kan niet zo zijn dat dit VVD-college €40 miljoen bezuinigd op het sociaal domein, maar het geld weg geeft voor werk wat niet is gedaan!”

Reactie toevoegen

U bent hier