h

Een hete herfst!

27 augustus 2018

Een hete herfst!

Foto: SP

De herfst belooft in ieder geval in politiek opzicht, net zo heet te worden als de zomer! In de eerste maanden kwam dit VVD-college al met een bedelverbod, het verjagen van daklozen, afbraak van de sociale werkplaats, een heksenjacht op fietsen en het bewapenen van BOA’s. Die kille, repressieve koers belooft weinig goeds voor de eerste begroting. 

Bij de presentatie van het bestuursakkoord in juni werd al een bezuiniging van € 40 miljoen op het sociaal domein aangekondigd. De pijnlijke keuzes werden echter vooruit geschoven. Dit najaar zien we wie de rekening van de rechtse spilzucht van dit college gaat betalen.

Daarnaast zal het wanbeleid rondom De Lunet de gemoederen bezig blijven houden. Om onder een schadeclaim van € 10 miljoen uit te komen, doet het college toezeggingen voor extra winkelmeters. Winkeliers en omwonenden van wijkwinkelcentra dreigen het slachtoffer te worden. Het woonbeleid staat al op instorten voordat de eerste heipaal geslagen is. Trots kondigden VVD, D66 en PvdA in hun bestuursakkoord aan 1.200 sociale huurwoningen te gaan bouwen. Maar daarvoor werd geen geld gereserveerd. De woningcorporaties moesten dat maar ophoesten, was het idee. Maar die hebben daar helemaal geen geld en geen grond voor.

Dit en al het onrecht waar we nog meer tegenaan lopen, is waar we ons de komende tijd met plezier in vastbijten!

Reactie toevoegen

Volg SP Breda

U bent hier