h

Bespreking Bestuursakkoord 2018-2022

8 juni 2018

Bespreking Bestuursakkoord 2018-2022

Foto: BN/DeStem

Donderdagavond werd het Bestuursakkoord 2018-2022 van coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA besproken in de Gemeenteraad. Volgens SP Breda staat het akkoord vol prestigeprojecten, minder belastingen en meer asfalt. “En de rekening van deze rechtse spilzucht?” zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Er wordt €40 miljoen bezuinigd op het sociaal domein, waaronder de zorg voor ouderen en kinderen.” Daarnaast schuift deze coalitie de rekening vooruit door alvast 30 miljoen uit het grondbedrijf en het resultaat te claimen. SP Breda maakt zich ook zorgen over de koers van deze coalitie als het gaat om het aan het werk helpen van mensen. Maes: “Mensen in de bijstand moeten gaan werken zonder loon. Door te kiezen voor de rechts-populistische, Rotterdamse aanpak in plaats van de sociale, Amsterdamse aanpak, laat de VVD wederom zien de broek aan te hebben in deze coalitie.” Tot slot benoemde SP Breda de ambitie van deze coalitie om 1.200 sociale huurwoningen te bouwen. “Een mooi voornemen maar er staat nul financiële dekking tegenover”, zegt Maes. “Het woonbeleid van deze coalitie is gebaseerd op drijfzand. De rekening van 42 miljoen voor 1.200 sociale huurwoningen wordt bij de woningcorporaties gelegd, zonder dat daar met hen van te voren over gesproken is. Dat is zeker lef, maar liefde?”

Onderstaand de volledige bijdrage van SP-fractievoorzitter Bas Maes in eerste termijn.

Voorzitter,

Allereerst wil ik D66, PvdA en natuurlijk vooral VVD feliciteren met het bestuursakkoord.

We hebben er even op moeten wachten, maar dan heb je ook wat. Maar liefst 50 pagina’s dik. En ik beken: het is niet alleen maar rechts, rotbeleid. Sterker nog: in 90% van het stuk zien wij best goede dingen staan over zorg, wonen en het aan een baan - en daarmee uit de armoede! - helpen van mensen. Ik heb het dan over de eerste 45 pagina’s.

Maar dan komt die laatste 10%: de 5 pagina’s tellende financiële paragraaf. En ik zie nu coalitiegenoten D66 en PvdA, maar ook de zijwieltjes van deze houtje-touwtje-coalitie 50Plus en Breda’ 97 verschrikt opkijken: is er ook een financiële paragraaf dan?

Nou en of dat die er is. Terwijl D66 en PvdA even naar het toilet waren en terwijl 50Plus en Breda’97 nog in de waan waren dat ze serieus genomen werden, heeft de VVD nog snel vijf pagina’s rechtse spilzucht aan het akkoord geniet: 3 miljoen voor het afschaffen van de hondenbelasting, 6 miljoen voor het verlagen van de OZB, 13 miljoen voor een topsporthal, 23 miljoen voor een haven, 8 miljoen aan meer asfalt. Het kan niet op. Alsof er geen morgen is.

Het besef bij D66, PvdA, 50Plus en Breda’97 dat ze inderdaad serieus genomen zijn door de VVD, begint langzaamaan door te dringen.

En de rekening van deze rechtse spilzucht? Die gaat deels naar het sociaal domein waarop 40 miljoen wordt bezuinigd. Daar sta je dan met je fooi van 7,5 miljoen voor de Wmo, terwijl er op diezelfde Wmo 12 miljoen bezuinigd wordt, PvdA en 50Plus.

En deels wordt die rekening vooruit geschoven. Een taakstelling op het grondbedrijf en een taakstelling op het jaarrekeningresultaat van in totaal 30 miljoen. Daar sta je dan met je financieel degelijk beleid en je pm-postje voor klimaat, D66.

Dat is niet alleen een houtje touwtje-coalitie, maar ook houtje touwtje-begroten. En dat allemaal om de verkiezingsbeloften van de VVD waar te maken. U begrijpt inmiddels waarom ik aan het begin van mijn betoog vooral de VVD feliciteerde.

Zorg

Niet langer de zorgbehoefte van zorgbehoevende ouderen, jongeren, Bredanaars, is leidend, maar het geld. Ondanks dat het geld voor VVD-hobby’s niet op lijkt te kunnen, moet en zal er op het sociaal domein  40 miljoen bezuinigd worden. Uiterlijk 2021 mag er geen cent extra naar de zorg.

Om de PvdA-achterban nog enigszins binnenboord te houden, worden de echt pijnlijke besluiten over hoe die 40 miljoen bezuinigd moet worden, vooruit gechoven. Bij de begroting 2019 komt een ‘actieplan’. Met een oppermachtige VVD in zowel college als coalitiefracties, zien wij het met w einig vertrouwen tegemoet.

Duidelijk is al wel dat de boekhouders van de gemeente doordringen tot in de spreekkamer. Zij kijken voortaan mee over de schouder van de zorgprofessional om te kijken of er niet teveel of te dure zorg wordt voorgeschreven. Weg autonomie.

Werk en inkomen

Terwij 10% van de Bredase gezinnen leeft in armoede, waaronder ruim 4.000 kinderen, bezuinigt deze coalitie 3 miljoen op armoedebeleid. Dat is bijna misdadig te noemen. Hoe de PvdA dit voor zichzelf en haar achterban kan verantwoorden is voor mij echt een raadsel.

Bijstandsgerechtigde moeten een tegenprestatie gaan leveren van tenminste 20 uur in de week. Deze coalitie kiest daarmee voor de rechts-populistische Rotterdamse aanpak, in plaats van de sociale, Amsterdamse aanpak. Qua effectiviteit maakt het niet uit. Wel in wat je uit wilt stralen: zie je bijstandsgerechtigden als luie uitvreters die je schrik aan moet jagen? Of heb je een positief mensbeeld? Het is een politieke keuze waarbij VVD andermaal laat zien wie er in deze coalitie de broek aan heeft.

Wonen

De ambitieuze woonagenda van deze coalitie. Die is gefundeerd op drijfzand. Een taakstelling op het grondbedrijf van 14 miljoen moet het benodigde geld opbrengen. Er is blijkbaar weinig geleerd sinds het vorige debacle met actief grondbeleid wat Breda aan de rand van de afgrond bracht.

Maar gaan we dat geld dan nuttig inzetten om sociale huurwoningen te bouwen? Nee. Die 14 miljoen is een cadeautje aan projectontwikkelaars om hun winst te kunnen maximaliseren op 1.800 woningen in het middensegment. Woningen die zij prima zelf kunnen bouwen.

Maar wie gaat dan de met veel bombarie aangekondigde 1.200 sociale huurwoningen betalen? Uitgaande van een onrendabele top van 35 duizend per woning heb je het dan over 42 miljoen euro. Het antwoord van deze coalitie: de woningcorporaties. Dat is lef! Maar liefde?

Reactie toevoegen

Volg SP Breda

U bent hier