h

Open brief aan PvdA: Linkse schaamlap? Of linkse samenwerking?

23 mei 2018

Open brief aan PvdA: Linkse schaamlap? Of linkse samenwerking?

Foto: SP

Woensdagavond besluiten de leden van PvdA Breda in een extra ledenvergadering of ze wel of niet instemmen met het coalitieakkoord dat samen met VVD en D66 geschreven werd. SP Breda roept hen in een open brief op om tegen dit akkoord en deze coalitie te stemmen die van de PvdA een linkse schaamlap maken voor 4 jaar kil, rechts, liberaal beleid. 

Geachte PvdA, linkse vrienden,

De afgelopen 4 jaar hebben PvdA en SP in de coalitie samen veel  mooie dingen voor Breda kunnen betekenen als het gaat om zorg, betaalbaar wonen en armoedebestrijding. Aan die samenwerking dreigt nu een eind te komen. Vanavond worden jullie gevraagd de oppermachtige VVD (11 zetels, 3 wethouders!) aan een meerderheid te helpen.

En waarvoor? Dat is een vraag die alleen jullie zelf kunnen beantwoorden. Welke van de volgende speerpunten uit het PvdA-verkiezingsprogramma ‘Samen doen, samen delen’, hebben jullie binnengehaald in het akkoord?

  • Zorg: Breda verkoopt geen nee vanwege krappe gemeentefinanciën. (pag.  7)
  • Wonen: In bestemmingsplannen vastleggen dat er tenminste 20% sociale huurwoningen komen. (pag. 11)
  • Armoedebestrijding: Voldoende vangnetten, zodat iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft. (pag. 7)
  • Werk & inkomen: De gemeente Breda past de regels voor het krijgen van bijstand ruim toe. (pag. 7)
  • Innovatief bestuur: Verder gaan met Wijkdeals, Buurtrechten en Breda Begroot. (pag. 19)

En hoe gaat het met toekomstige besluiten? Met een blokkerende meerderheid in zowel het College van B&W als in de coalitiefracties, zal gelden dat de VVD’s wil wet is. Dus stem tegen dit akkoord en tegen deze coalitie die van de PvdA een linkse schaamlap maakt voor 4 jaar kil, rechts, liberaal beleid. Kies voor linkse samenwerking zodat we verder kunnen gaan met het realiseren van onze gezamenlijke idealen.

Met strijdbare groet,

SP Breda

Reactie toevoegen

U bent hier