h

Verkiezingsprogramma 2018-2022: SP Breda maakt het verschil

4 januari 2018

Verkiezingsprogramma 2018-2022: SP Breda maakt het verschil

Foto: SP

Donderdagavond 4 januari presenteerde SP Breda het verkiezingsprogramma voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. De titel van het programma is ‘SP Breda – Maakt het verschil’ en gaat niet alleen over de plannen voor de komende vier jaar, maar blikt ook terug op de successen van de afgelopen raadsperiode. Voor het eerst in de 25-jarige geschiedenis van de SP in Breda maakte de partij deel uit van de coalitie. “En dat we mee de stad besturen is niet onopgemerkt gebleven!”, zegt lijsttrekker Bas Maes. “Dankzij een financiële buffer van 20 miljoen zijn de nieuwe zorgtaken - ondanks landelijke bezuinigingen! - goed geland. Op woonbeleid vond er een trendbreuk plaats; voor het eerst sinds vele jaren gaan we betaalbare huizen bijbouwen in plaats van alleen slopen of verkopen, zoals voorheen. Daarnaast kwam er meer geld voor armoedebestrijding en werden bestaande regelingen toegankelijker gemaakt.”

Maar we zijn er nog niet...

“Maar we zijn er natuurlijk nog niet”, haast Maes zich erbij te zeggen. “De budgetten voor zorg staan onder druk, een betaalbaar huis is nog altijd schaars en één op de tien Bredanaars leeft in armoede, waaronder ruim 4.000 kinderen. Een sterke SP is en blijft daarom onmisbaar in Breda!” Daarom kiest SP Breda ervoor om te investeren in de zorg, voldoende betaalbare woningen en de inkomenspositie van mensen. De eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning (Wmo) wordt afgeschaft zodat deze financiële drempel wordt weggenomen. Ook investeert SP Breda in meer betaalbare woningen voor lage- en middeninkomens en in de leefbaarheid van de wijken en dorpen. Problematische schulden neemt de gemeente over om erger te voorkomen. Daarnaast komt er ook extra geld beschikbaar voor het  milieu, zwemles voor basisschoolkinderen, gratis openbaar vervoer voor ouderen en worden de bezuinigingen op cultuur teruggedraaid. Musea worden één dag in de week gratis toegankelijk.

Financiële keuzes

Om aan te tonen dat de plannen haalbaar en betaalbaar zijn, is er ook een financiële paragraaf toegevoegd aan het verkiezingsprogramma. Naast investeringen spreekt SP Breda zich daarin ook uit over waar het volgens de partij wel  wat minder kan, waaronder stadspromotie. “Er is de afgelopen jaren veel geld gestoken in het verkopen van ‘het merk’ Breda buiten de gemeentegrenzen”, zegt Maes. “Dat geld investeren wij de komende jaren liever in onze eigen inwoners. Het is immers hun belastinggeld!” Verder wil SP Breda dat geld dat bestemd is voor de zorg, ook daadwerkelijk naar de zorg gaat. Dus niet langer naar tekorten op bijstandsuitkeringen. Maes: “Voor het doortrekken van de Nieuwe Mark gaan we op zoek naar cofinanciering in Den Bosch, Den Haag en Brussel en doen we een groter beroep op ontwikkelaars die er vooral van profiteren.”

Niet alleen in de raad, maar ook op straat

Tot slot benadrukt SP Breda nog dat de successen van de afgelopen vier jaar niet alleen in de raad of het college zijn bereikt. Ook op straat was de partij actiever dan ooit. Maes: “Iedereen die dacht dat meebesturen tot een minder actieve SP zou leiden, zat er behoorlijk naast. Samen met inwoners streden we voor het behoud van speeltuintjes en buurthuizen en tegen misstanden zoals graaiende zorgbestuurders of onwelwillende instanties!” In het verkiezingsprogramma staat daarom ook een actie-overzicht waarin een selectie van de ruim 600 acties van afgelopen vier jaar is opgenomen. Maes: “Evenals de afgelopen vier jaar, willen we ook in de komende periode samen met de inwoners van onze wijken en dorpen het verschil maken!”

Reactie toevoegen

U bent hier