h

Heeft ook Breda tekorten op Jeugdzorg?

19 september 2017

Heeft ook Breda tekorten op Jeugdzorg?

Foto: Gemeente.nu

SP Breda maakt zich zorgen over de groeiende tekorten op Jeugdzorg. Uit recent onderzoek van de NOS en het blad Binnenlands Bestuur onder 228 gemeentebesturen blijkt dat steeds meer kinderen aankloppen bij de gemeente voor jeugdzorg. Dit terwijl bij veel gemeenten het jaarbudget voor de jeugdzorg al op is. Veel gemeenten zien de zorgvraag stijgen en ook de hulpvraag waarmee kinderen komen wordt zwaarder. “Bij de overheveling van jeugdtaken naar gemeenten was de verwachting dat gemeenten kinderen met maatwerk en lichtere zorg efficiënter konden helpen. Ieder jaar wordt er daarom vanuit het Rijk verder op het jeugdzorgbudget bezuinigd”, zegt SP-raadslid Ria Wiegeraad. “Nu blijkt echter dat ruim driekwart van de gemeenten wachtlijsten heeft  en bijna 90 procent verwacht ook in 2018 niet uit te komen met de beschikbare gelden. Ik wil weten of Breda ook dit landelijke beeld volgt en hoe we gaan voorkomen dat de jeugd het kind van de rekening wordt!”

Zie onderstaand de Raadsvragen die SP Breda heeft gesteld aan het College van B&W

Reactie toevoegen

U bent hier