h

SP Breda kondigt Aanvalsplan Armoede aan

21 maart 2017

SP Breda kondigt Aanvalsplan Armoede aan

Foto: SP
Maandagavond sprak de commissie economie over het armoedebeleid. Het is volgens SP Breda goed dat de trend om minder hard en minder veroordelend naar huishoudens in armoede te kijken, wordt doorgezet. “Maar er wordt ook nog wel veel onderzocht, veel overlegd en veel gepraat over armoede”, zegt SP-raadslid Ria Wiegeraad. “Dat terwijl de kern van armoede heel simpel is: mensen houden gewoon te weinig geld over om volwaardig en goed te kunnen leven. Alhoewel de landelijke politiek over inkomenspolitiek gaat, heeft de gemeente wel degelijk mogelijkheden om armoede aan te pakken.” SP Breda gaf de wethouder daarvoor een groot aantal suggesties mee.

Nadat wethouder Marianne de Bie (D66) de inbreng van de commissie heeft verwerkt, komt het stuk nogmaals terug in de commissie om het uiteindelijk in de raad vast te stellen. Ondertussen gaat SP Breda niet achterover leunen. Wiegeraad: “Integendeel! We organiseren binnenkort een thema-avond armoede om met mensen en organisaties uit de stad samen tot concrete aanbevelingen te komen. Daarbij kan je denken aan het oormerken van armoedegelden, het verlagen van drempels tot armoederegelingen en het schrappen van eigen bijdrages en het eigen risico in de zorg. Deze zullen we dan de volgende keer in de raad inbrengen als aanvulling op hetgeen waar de wethouder mee terugkomt."

Reactie toevoegen

U bent hier